Om du har frågor som rör arkiv, föreställningar eller databasen, kontakta Marianne Seid
marianne.seid@musikverket.se
Om du har frågor som rör föremål, kontakta samlingsavdelningen
samlingsavdelningen@musikverket.se
Om du har frågor som rör Musikverkets ämbetsarkiv, kontakta registrator@musikverk.se.

Powered by CalmView© 2008-2022