Om databasen

I databasen finns uppgifter om de arkiv och samlingar inom områdena musik, teater och dans som förvaras vid Musik- och teaterbiblioteket. Här finns även uppgifter om de samlingar av teaterföremål som förvaras vid Scenkonstmuseet (tidigare Musik- och teatermuseet). I databasen finns också information om föreställningar inom alla former av scenkonst.
Här finns även uppgifter om myndighetens äldre ämbetsarkiv. Om du vill söka i det nya ämbetsarkivet, kontakta registrator@musikverk.se.
Databasen är under uppbyggnad, så allt finns inte sökbart här ännu. I rutan Länktips kan du hitta mer information om våra samlingar samt om andra användbara databaser.
Powered by CalmView© 2008-2024