Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA97/4
NivåVolym
TitelAugust Lindbergs arkiv vol 4
BeskrivningCarol Wolfe Neus donation. Innehåller:
- Oevres de Racine ( 3 volymer), tryckt 1750. Med August Lindbergs exlibris
- Lottas bref till en vän under sin bekantskap med Werther. Tryckt i Stockholm 1794. Med August Lindbergs exlibris
- Samlingvolym innehållande tre pjäser: Positiv-hataren, Fostersonen och 500 riksdaler banco. Olika tryckår. Med påteckning "Lindberg 20/1 1869".
- För vänner af operan. Biografier öfver de förnämsta kompositörer jemte analys af deras arbeten m.m. Tryckt i Stockholm 1860. Med påteckning "J.G. Terserus, Gefle 1863"
- Cinna, ou La clémence d'Auguste. Tragédie. Med August Lindbergs exlibris
- Maria Tudor, dram i tre afdelningar af Victor Hugo. Tryckt i Stockholm 1842. Med två påteckningar: "Mademoiselle Emilie Högqvist ödmjukast af Öfversättaren" och "Har tillhört fru Thérèse Elfforss. Gåva av henne till Augusta Lindberg". Med August Lindbergs exlibris
- Carl XII av August Strindberg. Tryckt i Stockholm 1901. Regimanus
    Powered by CalmView© 2008-2024