Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA901
NivåArkiv
TitelKFUM:s manskörs arkiv
Datum1894-2018
BeskrivningArkiv efter KFUM:s manskör (Kristliga Föreningen av Unga Män).
KFUM-kören i Stockholm
Historik
KFUM-kören i Stockholm är en unik manskör som under decennier har framfört flerstämmig sakral och profan manskörssång av hög kvalitet.
Även om manskören kan räkna sina anor långt tillbaka, är 1925 det årtal som kören betraktat som sitt födelseår. En rikstäckande manskör var verksam inom KFUM i Sverige redan i slutet av 1800-talet. När den lades ner bildades i dess efterföljd det som blev KFUM-kören i Stockholm, och betraktades som en betydelsefull del av den i Stockholm verksamma organisationen KFUM Central. Körens höjdpunkt får väl den dåvarande körledaren Martin Lidstam stå för, då kören i mitten av 1950-talet uppgick till omkring 120 sångare.
Under Martin Lidstams ledartid, med start år 1935, var manskören en av de främsta i Sverige enligt bedömare och fick även genom ett flertal sångarfärder i Europa och Amerika högt internationellt anseende. Martin Lidstams entusiasm och konstnärliga ambition inspirerade sångarna, som också genom honom fick delta i en särskilt för manskörsången välbehövlig repertoarförnyelse.
På KFUM-körens repertoar togs ofta upp de nya verk av internationell karaktär, som OD under Alfvén lanserat. Kören gjorde det med stor konstnärlig framgång och bidrog därmed lyckosamt till att sådana nya verk fick en vidare spridning och uppskattning bland publik och andra körer. Många är också de kompositioner som tillägnades kören av till exempel Oskar Lindberg, Moses Pergament och Lille Bror Söderlundh. Kören uruppförde även flera verk, t.ex. verk komponerade av Lars-Erik Larsson, Gustaf Nordqvist m fl. Ett antal skivinspelningar gjordes också.
Körens framträdanden skedde inte sällan tillsammans med framstående solister, till exempel Nicolai Gedda, Elisabeth Söderström, Bengt Rundgren, Edith Thallaug, Loa Falkman, Karl Magnus Fredriksson, Hillevi Martinpelto och Ingrid Tobiasson. På senare tid även med bland andra Magnus Billström och Rebecca Rasmussen.
Bland körens dirigenter märks förutom Martin Lidstam, Dan-Olof Stenlund, Göte Widlund, Erik Westberg, Björn Borseman, David Lundblad och Mathias Kjellgren.
Kören genomförde ingen egen konsertverksamhet alls under verksamhetsåret 2018. Körens styrelse konstaterade att det för en fortsatt körverksamhet fanns ett mycket stort förnyelsebehov t.ex. vad gäller antalet aktiva sångare, repertoar, framtoning och konsertformer. Kören behöver också en kraftfullt förbättrad mark¬nadsföring för att nå ut, liksom det finns behov av ekonomisk uthål¬lighet för att parera nedgångar.
Efter behandling vid två årsstämmor under året, då inga robusta framtidslösningar kunde hittas, beslutades slutligen att körens formellt skulle läggas ner per den 6 december 2018, och kören därmed tyvärr måste upphöra med sin verksamhet. En mer än 90-årig manskörsverksamhet hade därmed avslutats.
Författad av Erik Adolfsson, augusti 2019.
Omfång1 hyllmeter
AdressTegeluddsvägen
    Powered by CalmView© 2008-2022