Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA829
NivåArkiv
TitelArkiv efter Marionetteatern med Marionettmuseet
Datum1901-2019
BeskrivningMarionetteatern grundades 1952 av Michael Meschke och blev 1958 den första fasta scenen för Marionetteater. Michael Meschkes föreställningsverksamheten startade redan 1947 på frilans basis. 1973 tillkom Marionetteaters museiverksamhet. Under åren 1963-1986 var Marionetteatern en del av Stockholms Stadsteater. Under en tid kallades verksamheten för Marionetten. 1986 blev Marionetteatern med Marionettmuseet självständigt och bildade då Stiftelsen Marionetteatern. När Marionetteatern åter (2003) blev en administrativ del av Stockholms Stadsteater förblev museiverksamheten kvar hos stiftelsen som 2005 bytte namn till Stiftelsen Marionettmuseum. 2011 var det tänkt att arkiv, bibliotek och föremål skulle bli en del av Statens Musiksamlingar (nuvarande Statens musikverk) och då kom även föremål såsom marionetter och skuggspelsfigurer in samlingarna och är en del av Scenkonstmuseets samlingar.

2017 kom biblioteket och delar av arkivet som gåva från Stockholms Stadsteater (dnr 1163/17 och acc 2017/50). Förutom osorterade arkivdelar kom delar av videoteket (inspelningar). Resterande videoband finns på Stockholms Stadsteater och KB (https://smdb.kb.se/catalog/id/000151454). Affischsamlingen samt internationella dockteaterarkivet och bildarkivet har inte kommit som gåva. Däremot har Dockteaterföreningens insamlade material kring dockteater kommit i samma gåva.

ARKIVET innehåller handlingar kring
- Marionettteaterns produktioner: klipp m.m. (F1), fotografier och negativ (K1:3 och K2:1-3, 6) och inspelningar (Z1 och Z6).
- Marionettmuseets samlingar: arkiv/bibliotek (D2, L1:1-3, L2 och K1:4-5) med inspelningar (Z2-4 och 6) samt föremålssamling (D1, D2, K1:1-2 och K2:4)
- Marionettmuseets verksamhet (F2, G1, K1:3 och K2:5-6)
- Marionetteaterns och Marionettmuseets lokaler (F3:1, J1 och K2:6) och gemensam verksamhet (F3)
Dessutom finns handlingar etc om
- Michael Meschke (L1:4 och Z5)
- andra Marionettmuseer och samlingar (F4)
- dockteater i Europa och USA (Ö2) samt festivaler (Ö3) insamlat av Dockteaterföreningen
- dockteaterutbildning (Ö4)
- gåvan och äldre förteckningar (Ö1)

YTTERLIGARE HANDLINGAR ETC PÅ ANNAT HÅLL:
- Michael Meschkes privata arkiv från hemmet finns på Kungliga biblioteket.
- Marionetteaterns och Marionettmuseets affischsamling finns på Stockholms Stadsteater. Anm: 2003 överlämnades en del affischer, enligt lista i D2:1, affischer till Michael Meschke och Sverige Teatermuseum.
- Marionetteaterns/museet arkivhandlingar finns även på Stockholms Stadsteater.
- Marionetteaterns/museet inspelningar finns även på Stockholms Stadsteater och Kungliga biblioteket. Det sistnämnda är förtecknad i Svensk Mediedatabas. https://smdb.kb.se/catalog/id/000151454
- Marionettmuseets internationella dockteaterarkiv och bildarkiv finns på Stockholms Stadsteater. Internationella dockteaterarkivet består av program, affischer, pressklipp, artiklar och broschyrer från 1900-talet mitt och framåt medan internationella bildarkiv består av fotografier och diabilder om dockteater.
- Marionettmuseets bibliotek (men undantag för de i L2) finns i Musik- och teaterbibliotekets biblioteks del. Biblioteket innehåller facklitteratur rörande global dockteaterkonst och angränsande konstarter.
- Marionetteaterns/museets teaterfigurer (dockor, masker, kostymer, rekvisita och scenografi) finns förutom hos Scenkonstmuseet även hos Michael Meschke och Stockholms stadsteater.
Konstnärligt originalmaterial (skisser och utkast av Meschke, Mörk, Ragezzoni och Themerson) finns troligen fortfarande kvar hos Stockholms stadsteater.

ANM: När det gäller detta arkiv (A829) skall det alltid anges att det kommit från Marionetteatern, Kulturhuset Stadsteatern Stockholm.
UNDANTAGEN är 1) en affisch, som är ett kollage över Marinetteaterns olika adresser, som tillkommit som gåva från Michael Meschke. Affischen kom från hans privata samling i samband med ett brev till myndigheten (dnr 474/18).
2) Några arkivhandlingar som Elisabet Beijer Meschke donerat 2019, se volym F5:7.
3) Arkivhandlingar som kom som gåva 2011 till Statens musiksamlingar (numera Statens musikverk) tillsammans med föremålen. Föremålen finns numera i Scenkonstmuseet medan arkivhandlingarna har placerats i detta arkiv 2022, se serie F5:1-5, K3:1-3 och Z6:1.
4) Diverse tryck (L2:34-36) samt en LP (se Z6:1) som kom som gåva 2022 från Michael Meschke.

Ordnat och förtecknat av Virve Polsa 20180711. Uppdaterat 20180913 (L1:4), 20220310 (L2:1-33) , 20220802 (Z6:1) samt förtecknat 20220317 (F5:1-4 samt K3:1-3 och Z6:1) och 20220803 (L:34-36).
Omfång137 volymer
8 hm
NyckelordTeater; dockteater
AnmärkningarDe av Marionettmuseets inspelningar, det s.k. videoteket, som INTE kom som gåva 2017 finns noterat i Z1-Z5:s anmärkning. Dessutom har det funnit ytterligare inspelningar rörande dokumentation (videotekets gamla nr F serie) som inte heller kom som gåva 2018:
F1 Michael Meschke berättar, Marionettmuseet 2002*
F2 Elisabeth Beijer berättar, Marionettmuseet 2002*
F3 "Anna" visar Dinosaurieskogen 2001
F4 Fasta utställningen, Marionettmuseet 2003.
* "Endast internt", enligt detaljerad lista på Videoteket, se vol. D2:1.
Ytterligare information, se denna lista.
Auktoriserat namn
KodNamnDatum
DS/UK/1698Marionetteatern med Marionettmuseet
    Powered by CalmView© 2008-2024