Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA827
NivåSamling
TitelBerwaldkommittén
Datum1963 -- 2014
1767 -- 2014
Beskrivning


Berwald kommitténs arkivanisation:
En självständig delserie inom MMS, Monumenta Musicae Svecicae utgörs av samlingsutgåvan Franz Berwald Sämtliche Werke / Complete Works. Tanken på en Berwald-utgåva väcktes inför 100-årsminnet av Berwalds död, 1968, under diskussioner mellan professor Ingmar Bengtsson och de vid Sveriges Radio verksamma Nils Castegren, Berwald-specialist och vid den tiden musikchef, och Folke Lindberg, överbibliotekarie.

Tre samverkande parter stod i början bakom projektet: Sveriges Radio (som även lämnade betydande ekonomiskt stöd de första åren), Kungl. Musikaliska Akademien och Svenska samfundet f usikforskning. Formellt kom utgåvan att utgöra en del av den redan befintliga MMS-serien men drevs alltifrån starten av en särskild kommitté, Berwald-kommittén, som grundades 1963.

Bland de första ledamöterna märks de nämnda Nils Castegren och Folke Lindberg; ordförande fram till sin död var Ingmar Bengtsson. (En fullständigare historik över utgåvornas initialskeden återfinns i Bengtssons ”Svenska samfundet för musikforskning 50 år (1919–1968)”, i STM 51, 1969, s. 7–48.)

Från 2002 övertog Kungl. Musikaliska Akademien ansvaret för såväl MMS- som Berwaldutgåvan. Utgivningen skedde inom ramen för ett särskilt anslag från Utbildningsdepartementet. Utgivningen av Franz Berwalds samlade verk, totalt 25 volymer, avslutades 2012. Även en Documenta-volym har utgivits, Franz Berwald. Die Dokumente seines Lebens (utg. Erling Lomnäs i samarbete med Ingmar Bengtsson och Nils Castegren, 1979). Kommitténs verksamhet var helt avslutad 2014.

Gemensamt för utgåvorna är att de uppfyller både vetenskapliga och praktiska krav samt att experter anlitas för redigeringen. Förutom att vara källkritiska ska de lämpa sig för praktiskt bruk i musiklivet, varför också orkestermaterial tillhandahålles.

Vol. 1 Sinfonie sérieuse (utg. Lennart Hedwall), 1976. BA 4901

Vol. 2 Sinfonie capricieuse (utg. Nils Castegren), 1971. BA 4902

Vol. 3 Sinfonie singulière (utg. Herbert Blomstedt), 1967. BA 4903

Vol. 4 Symfoni i Ess (naïve) (utg. Nils Castegren), 1978. BA 4904

Vol. 5 Violinkonsert i ciss (utg. Folke Lindberg), 1974. BA 4905

Vol. 6 Pianokonsert i D (utg. Bonnie Hammar), 1974. BA 4906

Vol. 7 Konsertanta verk: Tema med variationer för violin och orkester, Konsert för två violiner och orkester, Fagottkonsert (utg. Nils Castegren, Friedrich Schnapp), 1984. BA 4907

Vol. 8 Tonmålningar I: Slaget vid Leipzig, Elfenspiel, Ernste und heitere Grillen (utg. Lennart Hedwall), 1995. BA 4908

Vol. 9 Tonmålningar II: Erinnerung an die norwegischen Alpen, Bayaderen-Fest, Wettlauf (utg. Nils Castegren), 1970. BA 4909

Vol. 10 Septett i B (utg. Hans Eppstein), 1985. BA 4910

Vol. 11 Stråkkvartetter i g, a, Ess (utg. Nils Castegren, Lars Frydén, Erling Lomnäs), 1966. BA 4911

Vol. 12 Pianotrior i C, Ess, f, d, C (utg. Hans Eppstein), 1981. BA 4912

Vol. 13 Pianokvartett i Ess och pianokvintetter i c, A (utg. Ingmar Bengtsson, Bonnie Hammar), 1973. BA 4913

Vol. 14 Duor (2 violiner, A; piano, violoncell, B; piano, violin, D) (utg. Kathleen Kuzmick Hansell), 1987. BA 491415 Verk för piano och andra tangentinstrument (utg. Bengt Edlund), 1977. BA 4915

Vol. 16 Solosånger med piano (utg. Margareta Rörby), 1982. BA 4916

Vol. 17 a-b Estrella de Soria (utg. Nils Castegren), 1989-1993. BA 4917 a-b

Vol. 17 c Estrella de Soria (källor, kommentarer och överblivna nummer; utg. Bonnie och Erling Lomnäs)

Vol. 18 Drottningen av Golconda (utg. Folke Lindberg), 1968. BA 4918

Vol. 19 Jag går i kloster (utg. Martin Tegen), 2006. BA 4919

Vol. 20 Modehandlerskan (utg. Margareta Rörby) 2012, BA 4920 a-b

Vol. 21 Ein ländliches Verlobungsfest in Schweden (utg. Karin Hallgren, Margareta Rörby), 2001. BA 4921

Vol. 22.1 Världsliga vokalverk I: Kantat 1821, Kantat 1823, Serenade (utg. Owe Ander, Karin Hallgren), 1999. BA 4922

Vol. 22.2 Världsliga vokalverk II m m: Revûe Marsch, Der Zug nach Jerusalem, Konung Carl XII:s seger vid Narva, Gustaf Adolf den stores seger och död vid Lützen, Nordiska fantasibilder, Gustaf Wasas färd till Dalarna, Apoteos, Musik till industriexpositionens invigningsfest den 15 juni 1866, Avskedssång till idoghetens representanter, Serenad (utg. Owe Ander, Karin Hallgren), 2010. BA 4922

Vol. 23 Koraler och koralbearbetningar (utg. Folke Bohlin), 1994. BA 4923

Vol. 24 Opernfragmente/Opera Fragments. Innehåller fragment ur operorna Gustaf Wasa, Leonida, Der Verräter, Leonida eller Kärlek och förräderi, Donna Isabella samt Slottet Lochleven (faksimil av skiss och libretto). Utgivare: Michael Kube och Erling Lomnäs resp. Bonnie Lomnäs (endast Lochleven). Innehåller även en CD-rom med skisser och libretto, 2011. BA 4924

Vol. 25 Supplement, innefattande symfonifragment i A (utg. Michael Kube), Anvisning till Studier i Contrapunct, Fuga, Composition och Orchester-Stämmföring (utg. Ola Eriksson) samt skisser (utg. Bonnie o. Erling Lomnäs). Bilaga CD. 2012. BA 4925

Arkivbeskrivning:

De tryckta utgåvorna, förlag Bärenreiter, ingår inte i arkivet, utan komplett utgåva inklusive rättningar återfinns dels i Kungliga Musikaliska Akademiens eget referensbibliotek dels hos Musik- och teaterbiblioteket. Arkivet har ordnats och förtecknats dels av Margareta Rörby och sedan slutförts av Katarina Thurell 2017, delvis utifrån den arkivplan som Berwaldkommittén hade. Arkivet består av 70 volymer, 4,98 hyllmeter, varav 1,75 hyllmeter superfolio-format och 0,32 hyllmeter folioformat. Handlingar rörande statliga anslag till utgivningen se Kungliga Musikaliska akademiens arkiv: diarieförda handlingar samt Nämnden för utgivning av äldre tonsättares musik protokoll och handlingar.

Vid ordningstillfället 2017 har följande handlingar gallrats: Kontrolluppgifter skattemyndigheten 1966-1989, verifikationer 1963-2005, kontobesked bankmedel 1984-1995.

Arkivet är tillgängligt för forskning och inga begränsningar eller restriktioner föreligger för handlingarnas tillgänglighet.

Arkivbeskrivning upprättad av Katarina Thurell, 2017-02-27.


Omfång4.98 hm
AdressTegeluddsvägen
    Powered by CalmView© 2008-2024