Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA816
NivåArkiv
TitelGeorg Bolins Arkiv
Datum1912-1993
BeskrivningArkiv efter Bolin, Georg, 1912–93, musikinstrumentkonstruktör, professors namn 1986. Bolin vann internationell berömmelse framför allt för sina gitarrer och pianon. En av hans nykonstruktioner var den 8–13-strängade så kallade altgitarren. Stämd som en renässansluta underlättar den för dagens gitarrister att komma åt den gamla, rika lutrepertoaren.
Bolins tonbord är en elektrisk ”klangförstorare” för gitarr: högtalaren är formad som en lutas ljudlåda, som inte förvanskar instrumentets naturliga klang. Nationalencyplopedin 2019

Georg Bolin, född 24 februari 1912 i Guldrupe socken på Gotland, död 21 april 1993, var en svensk musikinstrumentkonstruktör och byggare av framför allt gitarrer och pianon. Han var originell och uppfinningsrik och väckte internationell uppmärksamhet för skapelser som den 8- till 13- strängade altgitarren och tonbordet och för sina lätta flyglar med bland annat ställbar klangbotten (men dålig förmåga att hålla stämningen). Han byggde också traditionella 6-strängade gitarrer för klassisk gitarrmusik och flera internationellt kända gitarrister använde, eller åtminstone köpte dessa till sina samlingar. Numera används inte Bolins 6-strängade gitarrer då de anses svårspelade och inte motsvarar professionella klangideal.
Bolin samarbetade flera år med gitarrprofessor Per-Olof Johnson (1928–2000) för att skapa altgitarren, som ger ett ljud nära barocklutans ton. En av PO`s elever, gitarrprofessor Göran Söllscher, Malmö-Köpenhamn, spelar på Bolinbyggda instrument. Båda har gett konserter och gjort inspelningar med sina 6-strängade gitarrer resp. mångsträngade alt-gitarrer byggda av G Bolin.
Bolin "döpte" alla sina gitarrer med ett namn, som han skrev på sin namnetikett, klistrad inuti instrumentet och synligt genom ljudhålet.
Pianisten Alexis Weissenbergs inspelning av Stravinskijs Petrusjka för tv gjordes på en flygel av Georg Bolin.
Bolin var under många år ledare för Carl Malmstensskolan. Wikipedia 2019

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning. Det innehåller mest handlingar som har bildats i de två bolagen Bolin Ton AB (bildat 1967) och Acoustics AB (bildat 1984 för att tillverka akustiska hjälpmedel, utöver ovan nämnda tonbord även tonväggar, som var avsedda att förbättra akustiken i en lokal som helhet) - formellt ett dotterbolag under Salén. Något spår finnes även från kommanditbolaget GGA Bolin som var verksamt på 1960-talet. Två andra bolag som han hade kontakt med var gitartillverkaren Levin samt Renner i Tyskland. Dock finns också ett inslag av privata handlingar framför allt rörande Georg och hans fru Edna. Dessa vol. (korrespondens, övriga ämnesordnade och foton) har markerats som privata i förteckningen. Göran B. var anställd i bolaget (om uppfinning av honom i F4:4). STU i förteckningen utläses Styrelsen för teknisk utveckling som Georg sökte ekonomiskt bidrag från. Samtliga privata fakturor och månadsvisa uttag ur bokförinsgsystemet har gallrats. Korrespondens och protokoll finns även i F3, F5:1 och G1:1 (endast protokoll), foton i F3:4, brev i F2:1, 4 och 5. Bland ritningarna finns ett stort antal möbelritningar (även några av CM) som har bakgrund i att Georg Bolin var utbildad till möbelsnickare vid Carl Malmstenskolan i Sthlm. Arkivet är rikt på pressklipp, foton och räkenskaper. Patenthandlingarna innehåller teknisk information om olika uppfiningar av Georg Bolin. Bolin erhöll medaljen för tonkonstens främjande 1982.
Förteckningen upprättad våren 2020 av Mattias Karlsson
Omfång67 volymer
4 hm
NyckelordMusik; instrumenttillverkning; gitarr; piano; akustik
AdressTegeluddsvägen
    Powered by CalmView© 2008-2024