Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA730
NivåArkiv
TitelMazerska kvartettsällskapets arkiv
Datum1849-
BeskrivningMazerska kvartettsällskapet är en kammarmusikförening som grundades 1849 på initiativ av Johan Mazer (1790-1847). Denne var av fransk härkomst, grosshandlare och amatörmusiker, och brukade ordna musikaftnar i sitt hem. Han valdes in i Musikaliska akademien 1840 och donerade 1846 pengar till bildandet av ett kvartettsällskap. Kvartettsällskapet är fortfarande verksamt.
Enligt stadgarna ska sällskapet framföra kammarmusik, särskilt stråkkvartetter, och främja denna del av tonkonsten. Detta sker vid enskilda musikaftnar och vid särskilt anordnade musiksoiréer. Kammarmusikföreningen i Stockholm, verksam från 1911, uppgick 1927 i Mazerska kvartettsällskapet.
Förutom arkivet efter Mazerska kvartettsällskapet finns en fin och omfattande notsamling, 46 hyllmeter, innehållande instrumentalmusik i tryck och handskrift från 1750 och framåt. Biblioteket har en särskild kortkatalog över notsamlingen.
I f.d. Musikmuseets arkiv fanns också handlingar som nu förtecknats tillsammans med det övriga materialet. I arkivet ingår också några handlingar efter två av sällskapets medlemmar: Adolf Sterky och Ernst Arbman.
Inger Enquist, mars 2012
Omfång18 vol
URLhttp://carkiv.musikverk.se/www/arkivforteckningar/arkivforteckning_mazerska_kvartettsallskapet.pdf
URL beskrivningArkivförteckning som PDF
AdressTegeluddsvägen
    Powered by CalmView© 2008-2024