Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA713
NivåSamling
TitelNils Th Kjellboms samling
BeskrivningNotsamling innehållande avskrifter av verk. 1800-talet. Samlingen innehåller 20 notböcker/häften och ett 20-tal lösa notblad, i huvudsak handskrivna. Majoriteten av handlingarna har tillhört Nils Th Kjellbom, och ytterligare ett antal kan hänföras till Nils Oscar Kjellbom och G J Kjellbom. Närmare uppgifter om arkivbildaren saknas, liksom det är oklart hur materialet kommit Musik- och teaterbiblioteket till del. I en av notböckerna har i innerkonvolutet en dödsannons och minnesruna över Nils Oscar Kjellbom klistrats in. Av dessa framgår att Nils Oscar Kjellbom var organist och folkskollärare och levde 1819-1898. Han beskrivs som ”en verklig hedersman af den gamla, goda stammen”.
I samlingen ingår även flera notböcker som tillhört andra personer än ovan nämnda. Ifall dessa handlingar har någon koppling till Nils Th Kjellbom är inte känt. Två notböcker är en deposition ifrån Ingemar Warren som inkom till Svenskt musikhistoriskt arkiv 1972. Enligt depositionskvittot inkom då ytterligare två handlingar; ett häfte med svenskt 1800-talstryck och ett förslag till koralbok. Dessa återfinns dock inte i denna samling.
Repertoaren i de olika notböckerna är varierad men typisk för sin tid; konstmusik, folkliga visor- och låtar, religiösa sånger, delar ur operor och operetter, dansmusik mm och därutöver preludier och andra övningsstycken, not- och teorilära etc.
Wictor Johansson, januari 2014
Omfång2 vol
NyckelordMusik
URLhttp://carkiv.musikverk.se/www/arkivforteckningar/arkivforteckning_nils_th_kjellbom.pdf
URL beskrivningArkivförteckning som PDF
AdressTegeluddsvägen
    Powered by CalmView© 2008-2024