Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA668
NivåArkiv
TitelClaude Génetays arkiv
BeskrivningClaude Génetay (1917-1992) var violoncellist, dirigent och musikadministratör. Han blev ledamot av Musikaliska akademien 1972.
Génetay utbildade sig vid Stockholms musikkonservatorium, men studerade även i utlandet. Han undervisade på Stockholms musikpedagogiska institut, var engagerad i Sveriges Radios symfoniorkester och medlem av Grünfarbkvartetten. Han grundade och ledde Nationalmusei kammarorkester. Vidare var han anställd vid Rikskonserter och senare vid Sveriges radio.
Génetay utforskade och bearbetade många verk av äldre mästare. Arkivet innehåller en samling tidig musik i arrangemang, bearbetning och instrumentation av Claude Génetay. Några verk är egna kompositioner. Några av de ingående verken är avskrifter. I arkivet märks också handlingar rörande Génetays olika uppdrag liksom handlingar efter Nationalmusei kammarorkester.
Arkivet inkom som gåva till Musik- och teaterbiblioteket. Detta skedde i flera omgångar med början 2004. Arkivet är uppställt i bibliotekets lokaler på Tegeluddsvägen där det är fritt tillgängligt för forskning.
Inger Enquist, november 2013
Omfång101 vol
NyckelordMusik
URLhttp://carkiv.musikverk.se/www/arkivforteckningar/arkivforteckning_claude_genetay.pdf
URL beskrivningArkivförteckning
AdressTegeluddsvägen
    Powered by CalmView© 2008-2024