Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA664
NivåArkiv
TitelNils Castegrens arkiv
BeskrivningNils Castegren (1908–1999) var musikskriftställare, radioman och tonsättare. Han studerade vid musikkonservatoriet i Stockholm. Han var anställd vid Radiotjänst och chef för musikavdelningen där. Vidare var han ordförande i Musikaliska konstföreningen och ledamot av Berwaldkommittén. 1960 valdes han in i Musikaliska akademien.

I samband med att en lokal på Musikaliska akademien utrymdes 2013 så påträffades hans kvarlämnade handlingar. De som sammanhänger med verksamheten vid Sveriges radio har överlämnats dit. Övriga handlingar utgör nu Castegrens arkiv i Musik- och teaterbiblioteket. De har förtecknats och ställts upp i bibliotekets arkivlokaler på Tegeluddsvägen där de är fritt tillgängliga för forskning.

Inger Enquist, maj 2013
NyckelordMusik
AdressTegeluddsvägen
    Powered by CalmView© 2008-2024