Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA658
NivåArkiv
TitelSveriges kyrkosångsförbunds arkiv
Datum1925-
BeskrivningArkivbeskrivning till Sveriges kyrkosångsförbunds arkiv
Sveriges kyrkosångsförbund är en fristående organisation (var aldrig en myndighet) inom svenska kyrkan och med en biskop som ordförande. Den bildades i januari 1925 med syftet att främja och utveckla körlivet i kyrkan. Organisationen rymmer inom sig kyrkosångs- förbund på stiftsnivå och andra organ som är engagerade i det kyrkliga körlivet. Sedan bildandet har man ordnat kyrkosångshögtider i treårsintervaller, beställt körverk, gett ut böcker (2000-2015 på eget förlag), ordnat kurser och delat ut stipendier till kompositörer ur Gustaf Auléns fond (stiftad 1962). Fr.o.m. år 2000 valde man att lägga större tonvikt på barn- och ungdomssidan som kom till uttryck i särskilda festivaler för dessa kategorier korister. Sedan 1990 ger man också ut en egen tidning med namnet Kyrkokörjournalen. Rikskyrkan har stöttat verksamheten genom att samla in rikskollekter till förbundet.
År 1972 skedde en sammanslagning med två andra organisationer som hade besläktade syften. Det rörde sig om Sällskapet kyrkosångens vänner (grundat 1892) och Laurentius Petrisällskapet (grundat 1941). Den nya organisationen erhöll det något omständliga namnet Riksförbundet Svensk kyrkomusik – Kyrkosångens vänner/Sveriges kyrkosångsförbund (RISK). Organisationen har fortfarande denna form men år 1991 valde man att återta det ursprungliga namnet Sveriges kyrkosångsförbund (Sksf). Dessa organisationsförändringar har inte bedömts motivera något brott i arkivförteckningen – arkivet har hållits ihop som en arkivbildare från starten 1925 fram till 2015.
Inom denna arkivbildares verksamhet kan ytterligare en organisatorisk förändring framhållas. Under 70- och 80-talen samarbetade man formellt med organisationen Kyrkans ungdom (RKU) på området barn- och ungdomsmusik. Det gemensamma samarbetsorganet för detta kallades Ung kyrkomusik. Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.
Förteckning upprättad i november 2017 av Mattias Karlsson, Musik- och teaterbiblioteket. Källa: förbundets hemsida 2017-09-01.
Omfång33 vol
NyckelordMusik; körsång; kyrkomusik
AdressTegeluddsvägen
Upphovsrättkörnoter
    Powered by CalmView© 2008-2024