Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA646
NivåArkiv
TitelSamtida musiks arkiv
BeskrivningKammarmusikföreningen Samtida musik bildades i Stockholm år 1960 av bland andra tonsättarna Jan Carlstedt, Laci Boldemann och Bo Linde. Föreningen består av tonsättare, musiker och kulturpersonligheter som aktivt arbetar för utveckling av den kammar-musikaliska tonkonsten. Föreningen arrangerar konserter med nutida musik av såväl svenska som utländska tonsättare. Föreningen har samarbetat med de flesta av Stockholms musik-institutioner kring festivaler och radioinspelningar och har även gästats av flera kända utländska ensembler. Verksamheten finansieras av bidrag från Stockholms Stad, Kulturrådet och medlemmarna.
Föreningens arkiv inkom som gåva till Statens musiksamlingar 2002. Det inkommer fortlöpande och innehåller handlingar från och med 1979. Tidigare handlingar saknas. Arkivet innehåller protokoll, räkenskaper, korrespondens, programblad, kontrakt, artistpresentationer, medlemsförteckningar m.m. Arkivet förvaras på Tegeluddsvägen där det är fritt tillgängligt för forskning.
Från och med 2001 levereras föreningens handlingar i elektronisk form. Dessa handlingar finns tillgängliga på en redigerad CD samt sparade på Musikverkets server. En del av dessa handlingar finns även arkivlagda i pappersform. Innehållet på skivan har redigerats och strukturerats, Word-filer och bmp-dokument har konverterats till PDF. Original-CD finns
Innehåll, CD1:
Styrelseprotokoll 2000–2006
Årsmötesprotokoll 2002, 2005, 2006
Möteskallelser 2003–2006
Medlemsförteckningar 1995–2004, u.å.
Förslag på nya medlemmar 2001–2005
Korrespondens, allmän 2001–2005
Cirkulär till medlemmar 2001–2004
Korrespondens, institutioner 2000–2006
Planering, konserter 2002–2005
Programförslag 2004–2006
Annonser och bilder, spridda år
Kontrakt 2005
Räkenskaper 2003–2006
Budget 2001–2006
Säsongsprogram 2001–2006
Programblad 2001–2006
Verksamhetsberättelser 2001–2005
Valnämnden, förslag och protokoll 2005, 2006
Stadgar, riktlinjer 2004, u.å
Publikstatistik 2003–2004, 2006
Listor över komponister 2001–2005
Lista över interpreter, u.å.
Artistpresentationer, spridda år
Diplom, u.å.
Samtida musiks logotyper, u.å.
Sändlista, utomstående, u.å.
Fakturor 2003
NyckelordMusik
AdressTegeluddsvägen
    Powered by CalmView© 2008-2024