Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA617
NivåArkiv
TitelKlas-Thure (Claude Loyola) Allgéns arkiv
BeskrivningClaude Loyola Allgén (1920–1990) var svensk tonsättare. Han var även teolog och han konverterade till katolicismen 1950; hans tidigare förnamn var Klas-Thure.
Han utbildade sig på Musikhögskolan i Stockholm, men företog även studieresor utomlands. På 1940-talet tillhörde han en tid den s.k. Måndagsgruppen. Han började komponera tidigt och har en omfattande produktion. Hans verk har ansetts tekniskt svåra.
Allgén omkom då hans hus i Täby brann 1990. Den musikaliska produktionen i hans arkiv bär spår av denna brand – vissa handlingar är härjade av eld, andra sotskadade och rökluktande, åter andra har vattenskador med fuktfläckar och rost. Vissa verk har digitaliserats och kan enbart studeras i denna form då originalen inte håller för att vidröra. För andra verk gäller att pappret torkat ut vid upphettningen och därför blivit skört. Detta gör att tillgängligheten till materialet är begränsad.
Arkivet har inkommit som gåva i två omgångar; det är inte slutlevererat ännu. Vissa sorteringsarbeten hade skett redan vid leveransen. Arkivet är uppställt i bibliotekets arkivlokal på Tegeluddsvägen och öppet för forskning. Ytterligare ett verk av Allgén finns i Charles Barkels samling, Sonatin (a-moll) för violin och piano, autograf 1938. Verk av Allgén ingår förstås även i bibliotekets vanliga bestånd där de finns till hemlån.
Arkivet innehåller även oförtecknade men kartonglagda tilläggsaccessioner från 2017 och 2019.
Inger Enquist, december 2012, senast uppdaterad 2020 av Sebastian Lindblom
NyckelordMusik
URLhttp://carkiv.musikverk.se/www/arkivforteckningar/arkivforteckning_claude_loyola_allgen.pdf
URL beskrivningArkivförteckning i PDF
AdressTegeluddsvägen
    Powered by CalmView© 2008-2024