Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
Statens musikverk
RefkodA613
NivåArkiv
TitelKurt Atterbergs personarkiv
Datum1887-1974
BeskrivningKurt Atterberg (1887-1974) var tonsättare men även civilingenjör och anställd vid Patent- och registreringsverket. Han var ordförande i Föreningen svenska tonsättare (FST) samt i Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM). I Musikaliska akademien var han sekreterare. Han var också verksam som kritiker.

Arkivet efter Kurt Atterberg har inkommit i flera omgångar. Det senaste tillägget inkom 2008 från Petra Garberding som också skrivit en avhandling om Kurt Atterberg liksom den tidigare arkivförteckningen som härmed uppdateras. Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

Inger Enguist 2008

Under 2015 uppdaterades återigen arkivförteckningen med en mer detaljerad förteckning av musikarkivarie Olle Fernau. De äldre arkivförteckningarna återfinns i serie C1.
Under 2019 uppdaterades återigen arkivförteckningen då brevdatabasen importerades från den tidigare access-databasen. Brevregistret återfinns under serie D1, D2 och D3 och bygger på den serieindelning som fanns i den ursprungliga databasen och som också bygger på brevens fysiska placering. Samtliga katalogiserade brev är därmed sökbara i dessa register.

I Musik-och teaterbiblitekets arkiv på Tegeluddsvägen återfinns Kurt Atterbergs efterlämnade musikalier donerat till biblioteket 1974 (Refkod: A285).
NyckelordMusik
AdressTegeluddsvägen
Auktoriserat namn
KodNamnDatum
DS/UK/70Atterberg; Kurt (1887-1974); Tonsättare1887-1974
    Powered by CalmView© 2008-2024