Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
Statens musikverk
RefkodA613
NivåArkiv
TitelKurt Atterbergs personarkiv
Datum1887-1974
BeskrivningKurt Atterberg (1887-1974) var tonsättare men även civilingenjör och anställd vid Patent- och registreringsverket. Han var ordförande i Föreningen svenska tonsättare (FST) samt i Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM). I Musikaliska akademien var han sekreterare. Han var också verksam som kritiker.

Arkivet efter Kurt Atterberg har inkommit i flera omgångar. Det senaste tillägget inkom 2008 från Petra Garberding som också skrivit en avhandling om Kurt Atterberg liksom den tidigare arkivförteckningen som härmed uppdateras. Arkivet står uppställt i Arkivdepå Gäddviken där det är fritt tillgängligt för forskning.

Inger Enguist 2008

Under 2015 uppdaterades återigen arkivförteckningen med en mer detaljerad förteckning av musikarkivarie Olle Fernau. De äldre arkivförteckningarna återfinns i serie C1.
Under 2019 uppdaterades återigen arkivförteckningen då brevdatabasen importerades från den tidigare access-databasen. Brevregistret återfinns under serie D1, D2 och D3 och bygger på den serieindelning som fanns i den ursprungliga databasen och som också bygger på brevens fysiska placering. Samtliga katalogiserade brev är därmed sökbara i dessa register.

I Musik-och teaterbiblitekets arkiv på Torsgatan återfinns Kurt Atterbergs efterlämnade musikalier donerat till biblioteket 1974 (Refkod: A285).
NyckelordMusik
AdressTegeluddsvägen
Auktoriserat namn
KodNamnDatum
DS/UK/70Atterberg; Kurt (1887-1974); Tonsättare1887-1974
    Powered by CalmView© 2008-2022