Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA604
NivåArkiv
TitelStyrbjörn Bergelts arkiv
Datum1939-2006
BeskrivningStyrbjörn Bergelt (1939-2006) utbildade sig vid Musikhögskolan i Stockholm med valthorn som huvudämne. Han var instrumentbyggare och riksspelman med stort inflytande på folkmusikens förnyelse under 1970-talet. Han studerade äldre instrument- och låttraditioner och även musikarkeologi. Som den sista länken till de äldre spelmännen i Estlands svenskbygder utforskade han stråkharpans spelteknik.

Styrbjörn Bergelt undervisade, höll föredrag, komponerade och medverkade i radio- och tv-program. Han var rikspelman och fick Zorn-märket i guld 1997 "för mästerligt och föredömligt låtspel på stråkharpa, silverbasharpa och pipor". Han gav ut flera fonogram, bl a Tagelharpa och videflöjt 1979, Svarta jordens sång (CD-bok) 1995, "Hör du harpan? - Musikaliska strandhugg kring Östersjön med forntida instrument" (CD-bok) 2006.

Arkivet förvaras i Musik- och teaterbibliotekets lokaler där det är fritt tillgängligt för forskning. Arkivet inkom som en gåva till Musik- och teatermuseet. Samtidigt förvärvades ett antal instrument till samlingarna, bl a en kopia av en av museets stråkharpor.

Utgallrad litteratur:

Frazer, James G, Den gyllene grenen, 1992
Klintberg, Bengt af, Svenska trollformler, 1965
Hurt, Jakob, Neli keelt (estniska), 1989
Musikcentrum Katalog 1990
Rebas, Hans m fl, Allmogekulturen i Estland, Nordiska museet, 1980
Enokson, Sunde m fl, Sydsamisk slöjd, Västerbottens museum, 1974
Nyberg, Bo, namensläika, 1986
Backman, E. Louis, den religiösa dansen, 1945
Launis, Armas, Runosävelmiä (finska), 1930
Vendell, Herman, Ordbok, Estländsk-svenska dialekterna och Runömålet, 1982
Novgorod and Novgorod region, History and archeology (ryska), 1994:8, 1995:9, 1997:11, 1998:12, 1999:13, 2000:14
Ujfallussy, József, Bela Bartok … ur folkmusikens källa, 1974
Scholes, Percy A, The Concise Oxford Dictionary of Music, 1968
Fassett, Agatha, Geniets nakna ansikte, 1961
Nordwall, Ove, Från Mahler till Ligeti, 1965
Ahlbäck, Gunnar, Nyckelharpofolket, 1980
Hyltén-Cavallius, Gunnar O, Wärend och Wirdane, Första delen, 1921
Hyltén-Cavallius, Gunnar O, Wärend och Wirdane, Andra delen, 1922
Rydberg, Viktor, Fädernas gudasaga, 1984
Baines, Anthony, Musical Instruments through the Ages, 1961
Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Bhagavad-Gita som den är, 1985
Ohlmarks, Åke, Tors Skalder och Vite-Krists, 1958
Ohlsmarks, Åke, Fornnordiskt lexikon, 1983
Allmo, Per-Ulf, Säckpipan i Norden, Musikmuseets skrifter 18, 1990
Allmo P-U/Winter, Jan, Lirans hemligheter, Musikmuseets skrifter 11, 1985
Johansson, Karl G/Malm, Mats, Snorre Sturluson Nordiska kungasagor, 1991
Johansson, Karl G/Malm, Mats, Snorres Edda, 1997
Jennbert, Kristina m fl, Plats och praxis - studier i nordisk förkristen ritual, 2002
Strömbäck, Dag, Sejd, 1935
Andersson, A P, Låtar och visor från Södermanland och Närke, Sörmlands spelmansförbund, 1988
Walin, Stig, Die schwedische Hummel, Nordiska museet, 1953
Holmqvist, Wilhelm, Vikingar på Helgö och Birka, 1979
Bibeln, 1917 års översättning
Ström, Folke, Nordisk hedendom, 1993
Nilsson, Anne, Fioler, 1981
Soustelle, Jaques, Daily life of the Aztecs, 1955
Lönnroth, Lars, Skaldemjödet I berget, 1996
Wikman, K Rob V/Andersson, Sven, Studier och uppsatser tillägnade Otto Andersson, 1929
Brate, Erik, Eddan, 1992
Kjellström, Birgit/Ling, Jan, Folkmusikvågen, 1985
Omfång9 volymer
AdressTegeluddsvägen
    Powered by CalmView© 2008-2024