Förvarande institutionStatens musikverk
RefkodA477/F3
NivåSerie
TitelKonstnärlig ledare, Drottningholms slottsteater
Datum1931-1997 och u.å.
BeskrivningElisabeth Söderstörm var konstnärlig ledare för Drottningholsm slottsteater 1993-1996 men redan 1,5 år innan gick hon parallellt med Arnold Östman. Handlingar rörande allmänt och flera produktioner samt program, biljetter, besök/visningar och presskontaker/intervyver är årsvis ordnade (vol 1-3) och därefter kommer produktioner ordnade i alfabetisk ordning (vol. 4-9) och konserter i kronologiskt ordning (vol. 8). Dessutom finns handlingar rörande provsjungning (vol. 9), artister mfl (vol. 10) samt idéer och samarbeten (vol. 11).
För vissa produktioner finns inga handlingar i vol. 4-6 men däremot bland allmänna handlingar vol. 1-3. Korrespondence kring olika produktionerna kan även finnas i serie E1. Kontrakt, se F4:1, noter och manus etc, se serie L1, medan fotografier, se K1:1.
Anm: Protokoll rörande elarbete i teatern 1992-1993, se Bryggnadsstyrelsen (A1:1), samt protokoll förda i Nämnden för Drottningholms slottsteater och Föreningen Drottningholmsteatern, se A1:4-5 resp. 2-3.
Omfång11 vol.
    Powered by CalmView© 2008-2022