Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA469
NivåArkiv
TitelFylkingens arkiv
Datum1933-
BeskrivningArkiv efter föreningen Fylkingen. Arkivet (198 vol.) består av stadgor, protokoll, korrespondens, kontrakt och avtal, ekonomiska handlingar, program, pressklipp, affischer m.m. Samma typ av handlingar finns även bland Claude Genetay's efterlämnade handlingar (F9). Program finns inte bara i serien Program (L1) utan också bland pressklipp (L2). Några serier och volymer som tidigare förtecknats har fått nya signum: G1:2 (tidigare G1:2-8), L1:1 (tidigare J1:1), L1:2 (tidigare J2:1), L2 (tidigare J3), L3 (tidigare J4) och L4 (tidigare J5). Dessutom finns Fylkingens 18 hyllmeter långa bandarkiv som innehåller upphovsskyddat material. Reviderad förteckning av Virve Polsa 2013 efter förteckning från 1993 (gjord efter Bergljot Krohn-Bucht konceptförteckning 1978-03-16)
Tilläggsaccsession inkom till MTB 2014 och 2017. Virves förteckning kompletterades av Fernau (fem nya serier E4 Korrespodens och ansökningar, F10 Handlingar rörande lokaler, M1 Musikalier, Ö2 Tidskrifter, litteratur och information från annan verksamhet och Ö3 Övriga handlingar) och av Karlsson i jan. 2019 (40 nya vol. och ytterligare 2 nya serier L5 Tecknade serier och Z2 Inspelningar till ansökningar 2009-2012). I april 2019 adderades ytterligare 74 nya volymer innefattande följande 12 nya serier: D3 kartotek, Z3-10 olika typer av inspelningar samt Ö4-6 material från Hansson. Bock och Hodell.
AdressTegeluddsvägen
UpphovsrättObservera upphovsrätten i Fylkingens bandarkiv.
Auktoriserat namn
KodNamnDatum
DS/UK/257Fylkingen; 1933-; Kammarmusikförening1933-
    Powered by CalmView© 2008-2024