Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA463
NivåArkiv
TitelStockholms privata konservatoriums arkiv
BeskrivningStockholms privata konservatorium grundades 1929 av Felix Saul, Gurli Krüger och Eric Bengtsson. Dessa tre hade varit lärare vid Kerstin Strömbergs musikskola (grundad 1924). Vid Strömbergs död övertog de skolan. Ursprungligen drevs skolan som ett privat handelsbolag men ombildades 1945 till en ideell förening med en styrelse. Skolan leddes av Felix Saul fram till dennes död 1942. 1960 anslöts skolan till Tjänstemännens bildningsverksamhet under namnet Stockholms konservatorium.
De handlingar som fått bilda Stockholms privata konservatoriums arkiv ingick ursprungligen i den gåva som Musik- och teaterbiblioteket 1990 mottog från Felix Sauls dotter Astrid Andersson. Eftersom flera volymer handlingar rörde Stockholms privata konservatorium efter Sauls bortgång har handlingar rörande denna skola ordnats och förtecknats för sig.
Arkivet har inte förtecknats i enlighet med allmänna arkivschemat utan med löpande volymnumrering och indelat efter handlingstyp. Arkivet förvaras i bibliotekets lokaler på Tegeluddsvägen. Affischsamlingen förvaras separat i samma lokal. Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.
Stockholms privata konservatorium var medlem av Stockholms musikbildningskommitté, från vilket det finns ett bevarat arkiv vid Musik- och teaterbiblioteket.
Stockholms privata konservatoriums arkiv består av sedvanliga administrativa handlingar som styrelseprotokoll och årsmöteshandlingar i original, ekonomiska handlingar, fotografier, affischer, korrespondens, klipp, elevförteckningar samt program från konserter.
Förteckning av Sten Ottosson, upprättad 2008-08-06.
Omfång5 volymer
AdressTegeluddsvägen
    Powered by CalmView© 2008-2024