Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA427/1
KategoriNoter
NivåVolym
TitelAutografer A-K
BeskrivningGammal dep. [d], gåva samt köp 1973/77
Autografer:

Allemande [A-dur. För violin och piano. Blyerts]
Arioso (Som en kärna). Till invigningen av Frimurarlokal i Vexiö. 1908. [För röst och harmonium. Blyerts]
Bröllopsmarsch för orgel. 1893. [Även blyertsskiss]
Burlesca för harmonium. 1906
Bön vid lågorna (Helige Ande), Verner von Heidenstam, för blandad kör a cappella. Op. 22. 1928. Part., 2 ex. [1 bläck, 1 blyerts]
Det skymmer (Nu aftonens skuggor). 1902. [För röst och piano]
Det var en gång en konung. Visa, ord af Hugo Tigerschiöld, för en röst vid piano

Elden som brinner. 1898. [För röst och piano. Med ändringsskiss i blyerts]
Ensam i skogen (I skogen går jag). Sång vid pianoforte. 1887
Ur "Ensamhetens tankar" af V. von Heidenstam för en röst vid piano. No 1 (Du hade mig kär). 1888
Fjälltankar i E-dur. Pianostycke. 1902
Flodsånger (Jag seglar så helt ; Så många farkoster drifva ; I alarnes dunkel) Dikt af G. Kallstenius, för en röst och orkester. Part. + st.(ms) [d]
Flodsånger (Jag seglar så helt ; Så många farkoster drifva ; I alarnes dunkel). G. Kallstenius. 1895. Klav. [Härmed sammanskr.: Säf, säf susa. Gustaf Fröding ; I solnedgången (Satte jag mig på bergets kam). Gustaf Fröding ; I valet (Ungmön så blond). För röst och piano]
Scen ur Fosterbröderna. Opera i en akt. Part.
Gaa ved min side Se Ingalill och andra sånger, op. 2
Gambla gastar (Och riddaren red sig). [För röst och orkester]. Part. [blyerts]
God natt (Jag lägger mig ned). [För bl kör ?]
Ett gulnat brev. 1906. [För piano. Blyerts]
Hammarhämtningen Se Sagan om Trym
Hat gesagt -bleibt's nicht dabei (Mein Vater hat gesagt) aus "Des Knaben Wunderhorn". 1905. [För röst och piano]
Havde jeg, o havde jeg en Dattersn, o ja! af J.P. Jacobson [sic] för en röst med pianoforte-accompagnement. 1889. 2 ex.
Hvor skulde jeg-. Sophus Michaëlis. 1904. [För röst och piano]
En hög visa Se Om lyckan
I skogen. 1887. [För röst och piano]
I solnedgången (Satte jag mig på bergets kam). Gustaf Fröding. 1985. [För röst och piano]
I solnedgången Se även Flodsånger. Klav.
I sommarnätter. Två stycken för stråkorkester op. 3. 1890. Part. + st.(ms) [d]
I valet Se Flodsånger. Klav.
Idun-kantat Se Kantat vid sällskapet Iduns 50årsfest
Ingalill (Inga lilla, Ingalill). [För röst och piano. Blyerts] Se även nedan
[Ingalill och andra sånger, op. 2. Ingalill (Inga lilla, Ingalill) ; Och finge jag också det rödaste gull ; Gaa ved min side ; Vinden (Mor, mor! Kan du höre) ; Jeg kan ikke sove ; Nu är visst domedag nära. [För röst och piano]. Förlaga för trycket, Hirsch pl.nr 2116, av hopfogade delar; titelbl. saknas.]
Ingjald Illråde. Skådespel af Ernst Didring. Scenmusik ... 1903. Part.
Jeg kan ikke sove Se Ingalill och andra sånger, op. 2
Julvisa (Alla änglabarnen små). Johnny Roosval. 1897. [För röst och piano]
Kantat vid sällskapet Iduns 50årsfest den 22 november 1912 (Ur hvirflande elf). A. Klinkowström. [För soli, manskör och piano]. Part., 2 ex. [1 ex. bläck, 1 ex. blyerts betecknad "Idun-kantat"]
Kennst du das Land? Goethe. Für eine Singstimme und Klavier. 1906
    Powered by CalmView© 2008-2024