Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA413
NivåArkiv
TitelFelix Sauls arkiv
BeskrivningArkiv efter Felix Saul (1883-1942).
Handlingar efter Felix Saul inkom som gåva till Musik- och teaterbiblioteket, genom dottern Astrid Andersson, 1990. Andersson hade då delvis ordnat och kommenterat handlingarna. Arkivet förvaras på Tegeluddsvägens arkivlokal, Stockholm. Handlingarna är fritt tillgängliga för forskning med undantag för volym 9 där handlingarna rörande Johnny Bode innehåller läkarutlåtande.

De inlämnade handlingarna visade sig innehålla flera volymer handlingar tillkomna efter Sauls död och med tydlig proveniens till det av Saul ledda Stockholms privata konservatorium. Handlingar rörande Stockholms privata konservatorium har därför avskiljts vid ordnandet och förtecknats särskilt. För detta, se förteckning för Stockholms privata konservatorium. Felix Sauls arkiv har förtecknats med löpande volymnummer och indelats efter handlingstyp.

Arkivet innehåller en volym musikalier. Saul efterlämnade inte någon omfattande mängd egna kompositioner. Några få körarrangemang återfinns i tryck. I arkivet finns även autografer till olika versioner av en tonsättning av Biskop Thomas frihetssång, samt tidiga skissböcker. En autograf, Fjällvandrarsång av Wilhelm Peterson-Berger, har överförts till dennes arkiv medan en fotokopia placerats i Sauls arkiv. I volym 10 återfinns arrangemang för Stockholms folkkör, dessa är dock ej skrivna av Saul. Vid Musik- och teaterbiblioteket förvaras även en autograf av Saul i den autografsamling som förvaras i Arkivdepå Gäddvikens arkivlokal, Stockholm.
Arkivet innehåller även manuskript, bl.a. till en harmonilära, samt föreläsningar och artiklar. Vidare innehåller arkivet olika egna samt andras tryck. I stor utsträckning har den indelning på ämnen som gjorts av inlämnaren bibehållits. Detta innebär att 3 volymer omfattar olika ämnesordnade handlingar.
I volymen med korrespondens märks särskilt den omfattande korrespondensen mellan Saul och Wilhelm Peterson-Berger.
Arkivet omfattar 4 volymer klipp, vilka till största delen utgörs av artiklar och recensioner skrivna av Saul och även samlade av denne.
Arkivet omfattar dryga 20-talet fotografier, de flesta föreställande Saul. Bland handlingarna finns även affischer vilka förvaras separat. Fotografier och affischer vilka kan hänföras till Stockholms privata konservatorium förtecknas i dess arkivförteckning.

Brev från Saul återfinns även i t ex Sven Kjellströms, Wilhelm Peterson-Bergers, Moses Pergaments och Sigrid Arnoldsons arkiv, vilka förvaras vid Statens musikbibliotek. Det av Saul grundade och ledda Stockholms oratoriesällskap har ett eget arkiv vid Musik- och teaterbiblioteket.

Inom musikvetenskaplig forskning har Saul behandlats bl a i Henrik Karlsson, Det fruktade märket : Wilhelm Peterson-Berger, antisemitismen och antinazismen, Johan Bengtsson och Henrik Karlsson, ’Ovan stridsvimlet’ : Kungl. Musikaliska Akademien och Tyskland 1920-45 samt i en artikel av Ursula Geisler i Greger Andersson m.fl., Myt och propaganda : musiken i nazismens tjänst i Sverige och Tyskland.

Innehållsförteckning:
Vol 1: Musikalier
Vol 2: Manuskript
Vol 3: Manuskript
Vol 4: Manuskript
Vol 5: Tryck
Vol 6: Tidskriften Musikkultur 1926-1929
Vol 7: Övrigt tryck
Vol 8: Ämnesordnade handlingar
Vol 9: Ämnesordnade handlingar
Vol 10: Ämnesordnade handlingar
Vol 11: Korrespondens
Vol 12: Klipp
Vol 13: Klipp
Vol 14: Klipp
Vol 15: Klipp/Biografica
Vol 16: Fotografier
Vol 17: Affischer

Förteckning upprättad av Sten Ottosson 2008-08-06.
Omfång17 volymer
AdressTegeluddsvägen
Auktoriserat namn
KodNamnDatum
DS/UK/178Saul; Felix (1883-1942); Musikpedagog, körledare1883-1942
    Powered by CalmView© 2008-2024