Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA412
NivåArkiv
TitelKajsa Rootzéns arkiv
BeskrivningArkiv efter Kajsa Rootzén (1904-1978)
Inledning:
Kajsa Rootzén (1904-1978) var översättare, författare och recensent av musik och balett på Svenska Dagbladet i Stockholm. I arkivet finns korrespondens, fotografier, program, klipp m.m. Allmänna klipp om tonsättare och musikhistoria har utgallrats. Arkivet inkom från Svenska Dagbladet i juni 2001. Det är uppställt i arkivlokalen och fritt tillgängligt för forskning.
Innehåll
E1 Korrespondens
F1 Övriga ämnesordnade handlingar
K1 Fotografier
L1 Program
L2 Tidningsklipp och andra tryck
Förteckning upprättad i mars 2007 av Inger Enquist.
Omfång11 volymer
AdressTegeluddsvägen
Auktoriserat namn
KodNamnDatum
DS/UK/177Rootzén; Kajsa (1904-1978); Författare, recensent1904-1978
    Powered by CalmView© 2008-2024