Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA411
NivåArkiv
TitelRANK:s arkiv
Datum1998-2009
BeskrivningArkiv efter RANK - Riksförbundet arrangörer av nutida konstmusik

Inledning

Föreningen Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik (RANK) bildades 2001 och har till uppgift att främja den nutida konstmusiken som konstart. Detta ska ske genom
-att verka för, stödja och värna om medlemmarna och deras intressen
-bygga informations- och kontaktnät medlemmarna emellan och gentemot omvärlden
-verka kulturpolitiskt
Medlemmar är sammanslutningar som arrangerar offentliga konserter med nutida konstmusik

Arkivet innehåller sedvanliga föreningshandlingar. 2009 inkom arkivet som gåva från tidigare ordföranden i RANK, pianisten Ingrid Lindgren, och det har ställts upp i arkivlokalen på Sibyllegatan 2 där det är fritt tillgängligt för forskning.

Innehåll
A1 Protokoll från medlems- och styrelsemöten
D1 Medlemsförteckningar
E1 Korrespondens
F1 Ämnesordnade handlingar
G1 Ekonomi
Ö1 Ingrid Lindgrens handlingar
CD 1 Elektroniska handlingar

Förteckning upprättad av Inger Enquist, Statens musikbibliotek, juni 2009.
Omfång1 volym
AnmärkningarFörvaras i Bålsta.
AdressBålsta
Auktoriserat namn
KodNamnDatum
DS/UK/175RANK
    Powered by CalmView© 2008-2024