Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA406
NivåArkiv
TitelLINK:s arkiv
BeskrivningArkiv efter LINK - Levande interpreter av nutida konstmusik

Levande interpreter av nutida konstmusik (LINK) är en ideell förening som bildades 1999. Medlemmarna är professionella ofta frilansande musiker och LINK verkar för att skapa bättre villkor för musikerna och tillvarata deras intressen i konstnärliga och kulturpolitiska frågor. Man arrangerar även seminarier och konserter. Föreningen är fortfarande verksam. Arkivet, tillhopa en volym, överlämnades till Statens musikbibliotek i mars 2009. Det är uppställt i arkivlokalen på Musikmuseet och är fritt tillgängligt för forskning.

Innehåll:
A1 Protokoll
B1 Utgående handlingar
D1 Medlemsförteckningar
F1 Ämnesordnade handlingar
L1 Tryck
Ö1 Handlingar av annan proveniens
CD1 Elektroniska handlingar Icke systematiserade dokument, i PDF-format.
Innehållet framgår under respektive serierubrik.
CD-skivor förvaras separat.
CD1 1999-2009 Protokoll, bokslut m.m.
Hemsidestext
Medlemsförteckningar
Ämnesordnade handlingar
Artiklar
Handlingar rörande andra organisationer

Arkivförteckning upprättad av Inger Enquist, Statens musikbibliotek, mars 2009.
Omfång1 volym
AnmärkningarFörvaras i Bålsta.
AdressBålsta
Auktoriserat namn
KodNamnDatum
DS/UK/176LINK
    Powered by CalmView© 2008-2024