Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA400/3
KategoriNoter
NivåVolym
TitelSamlingsvolym 3
BeskrivningSamlingsvolym 3:

Kompositioner i manuskript 3[A](*). [Innehåll: För barn och barnbarn. Tolf visor af Hugo Hamilton. Op. 28. 1925-26. [Innehåll: Lilla söta astrakan ; Kosöta, kolilla ; Ska hälsa så mycket från mor ; Hej, hopperihoppa! ; O, fjärrilimé (När hafvet sig lägger) ; Hennes Kunglig Höghet Klutaluta ; Flyg, flyg, storkefar ; Oui, oui, oui (O, så förtjusande) ; Solia, Solia, Solialand ; Det är ej roligt för trollemor ; En rolig historia ; Det lilla trollet, herr Tokitok] -- Till ett litet barn. Två dikter af Vitalis <Erik Sjöberg> och Fredrik Vetterlund. Op. 29a. 1926. [Innehåll: Till ett skönt barn (Venus kom) ; Ett litet barn (Här i din kammar)] -- Två dikter af Fredr. Vetterlund o Verner v. Heidenstam. Op. 29b. 1926. [Innehåll: Öde (Säg icke att du) ; Bildskäraren (Ur svunna dagars)] -- 15 Skånska melodi- er upptecknade av Nils Andersson och satta för två violiner. Op. 32a. Pia- noackomp. ad libitum <senare tillskrivet>. [Titel autogr.; noter ms.] -- 10 Gamla Dalapsalmer upptecknade av Nils Andersson, och satta för blandad kör <eller orgel>. Op. 32c. [Delv. ms] -- Skåne (Jag drömde dig) Ola Hans- son för blandad kör, sopran-[sic, A-] o barytonsoli med piano. 1927. [Bly- erts] -- Skåne (Jag drömde dig) Ola Hansson. Op. 33. 1927. [För SATB, med soli, a cappella] -- Preludium och fuga <a-moll> för piano. Op. 34. 1928 - - Två Karlfedtdikter för sång-kanon à 2 voci. 1928. [Innehåll: Vad skall man sjunga ; Vårsång (Det är ljuvligt). [1 ex. ms, 1 ex. autogr] -- Tre dikter av E.A. Karlfeldt för canon à 2 e 3 voci. I. Duvan och örnen (Jag är en turturduva). II. Längtan heter min arvedel. III. Dalmarsch (Marschen går till Tuna) -- Variationer och fuga för piano över en svensk folkvisa <"En gång i bredd med mig">. Op. 37. 1929 -- Tre dikter av E.A. Karlfeldt, tonsatta för en röst med piano. Op. 38. 1929. I. Vad skall man sjunga?. II. Gammal ramsa (Ave Maria, benedia). III. Kurbitsmålning (Jag målar en ros). [Nr 3 i 1 ex. blyerts 1 ex, bläck] -- Brusala. E.A. Karlfeldt för blandad kör. Op. 39. no I. 1929. [Blyerts] -- Sång med positiv (En dam av ädel). E.A. Karlfeldt. Musik för sång, en eller två röster, med piano.1929 -- Budbärerskan (Ditt huvud är). Erik Lindorm. för en röst med piano.1929] HÅKANSON 9 (12)

Kompositioner i manuskript 3[B](**). [Innehåll: Brudmarsch från Hållnäs i Uppland. [För piano] -- Fuga och koral [B-dur] för piano. 1906 -- Sommar- kväll i skogen. [Oavsl.; för piano] -- Vinter. Stämning för piano. 1906 -- Fantasie <En utfärd>. [För 2 vl] -- Andante con variazioni [F-dur. För piano. Blyerts] -- Menuetto [giss-moll]. 1909. [För piano. Blyerts] -- Sonat [E-dur] för piano. 1907. [Blyerts] -- Sonatine [A-dur] för piano. [Blyerts] -- Bagatell [A-dur] för piano. 1907 -- Suite [e-moll] för orgel eller piano. 1908 -- Två stycken [E-dur ; G-dur] för piano -- Etude [e- moll. För piano] -- Fuga à 2 voci [D-dur] för piano. 1913 -- Fuga à 3 voci <D-moll> för piano. 1913 -- Fuga à 3 voci <E-dur> för piano -- 7 Låtar, upptecknade efter Skommar-Anders Persson <"Skommar-far><född 1851>, Östra Björken, Siljansnäs i oktober 1916, samt satta för piano -- En gratula- tions-menuett [D-dur] för piano. 1921 -- Midsommar-kransen. Pianostycke. 1921 -- Marbo-låtar. Folkmelodier från Marks härad i Västergötland, upp- tecknade och harmoniserade i lätt sättning för piano. [2, delvis lika, ex.] -- Vals no 3 (4, 8, 11, 21, 22) af "Lomjansguten" harmoniserad för piano. 1926 -- Bröllopsmarsch [F-dur] för orgel. 1915 -- Lifvets välde (Mäktiga ström). Manskvartett. E.A. Karlfeldt. [Blyerts] -- Vadringssång. K.E. Forsslund. [TTBB. Blyertsskiss] -- Hemma (Och solen sjönk) Bertil [sic] Gripenberg för manskvartett. 1911 -- Gamla gardet <No XI> (Käraste Anna) Ola Hansson för manskvartett. 1914. [2 ex.] -- I Varalberg <VI> (Jag står i dörrn) Ola Hansson för manskör. 1914 -- Sommar i Sörmland (Skuggan stiger). Fredrik Vetterlund. för manskvartett. 1915 -- Requiem för blandad kör a capella [sic]. 1927 -- Sjömansvisa från Vikbolandet (Ja, ingen kan tänka) arrang. [för TTBB] [Med:] Gammal sjömansvisa (Kom lustig camerater) arrang. [för TTBB].].
    Powered by CalmView© 2008-2024