Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA400/2
KategoriNoter
NivåVolym
TitelSamlingsvolym 1-2
BeskrivningSamlingsvol.:
Kompositioner i manuskript 1(*). [Innehåll: Fem [sic] sånger för en röst och piano: Kvarnvisan (Detta är sommaren). Fredrik Vetterlund -- Ur "Idyll och epigram" <No 6> (När den sköna maj) Runeberg för en röst och piano. 1909 -- Bröllopsmarsch för orgel. 1914 -- De bägge viljorna (Jag varnar dig). Ola Hansson för en röst och piano. Op. 4, no I -- "Du lifvets eviga röda flamma-" <ur "Det förlofvade landet" af Ola Hansson> för en röst <baryton> och piano. 1913 -- På stranden (En ändlös). Fredrik Vetterlund. för en röst och orkester. Op. 5. Klaverutdrag. 1915 -- Ur "Törnrosens bok". Sju Songes af C.J.L. Almkvist [sic]. Bearbetade och harmoniserade för en röst och piano. Op. 6. [Innehåll: De lyssnande Maria ; Marias häpnad ; Maïnours sång vid Eufrat ; Häxan i konung Carls tid ; Björninnan ; Min galér ; Hvarför kom du på ängen] -- Sångerna om hjärtat. Fyra [sic] dikter af Gustaf Ullman tonsatta för en röst med piano. Op. 7. [Innehåll: Låt vara-!. 1916 ; Grafölsversen (Nu ligger hjertat)] -- Två dikter af Ola Hansson <Ur "Nya visor"> tonsatta för blandad kör. Op. 8. 1916. I. Gavotte Louis XV (Lätt jag skrider). II. Gamla rytmer (Liksom en bäck) -- Gamla rytmer (Liksom en bäck). Ola Hansson för damkör och piano. Op. 8 no 2. 1917 -- Gamla rytmer (Liksom en bäck). Ola Hansson. för manskör med soli. 1916 -- Gamla rytmer (Liksom en bäck). Ola Hansson. för damkör med soli. 1916 -- Mylitta. Scen II och III. Pianoutdrag -- Adars och Nirgals entrée. Alternativ I. Pianoutdrag -- Adars och Nirgals entrée. Alternativ II. Pianoutdrag -- Adars och Nirgals entrée. Alternativ III. Klav.[blyerts] -- Adars och Ahirabs död. Pianoutdrag [blyerts] -- Serenad (Hemmet hvilar). Fredrik Vetterlund. tonsatt för en röst och piano. 1921 -- Bortgånget och förgånget (Vemodet blickande ner). Fredrik Vetterlund. för en röst med piano -- Sångerna om Signe. Fredrik Vetterlund. för en röst med piano. 1921. I. (Ljust gröna träd) ; II. (I storstadens vimmel) -- Nu det våras. Fredrik Vetterlund. för en röst med piano. 1920 -- "Paián" Dans-inter- mezzo. "Ritme espansive". för orkester. Pianoutdrag [blyerts] -- Tempel- dans. [För piano] -- Narkissos: Danslek I <Pan, Egeria, Eko, nymfer, dryader o undiner>. Pianoutdrag -- Från skogstemplet. Piano-miniatyrer. Op. 13. 1922. [Innehåll: Forsen ; Björken susar. 1921 ; Beväringen tågar förbi. 1922 ; Myggen dansa öfver ån i sommarkvällen. 1922 ; Stormnatt. 1924 ; Prinsessan och bergtrollet ; Det förgångna. 1922 ; Vårbräckning. 1921] -- Från Kullaberg. Op. 14. Suite för piano. I. Morgonvandring. II. I bokedungen. 1920 -- Serenad [C-dur] för violin, viola och violoncell. Op. 15. 1922. Part. [blyerts] -- Djupt i världens innandömen-. Ola Hansson. för en röst <bas-baryton> och orkester. Klaverutdrag -- "Fall, fall, ymniga snö". Ola Hansson. <Ur "Danska bilder".> för en röst med piano. Op. 16, no 2. 1921 -- To Viser af "Kongesnner." Helge Rode. Op. 17. 1922. [Innehåll: I. Vuggevise (Luk nu dine jenlaag). II. Det var en Dag] -- Svensk svit i kontrapunktisk stil <à 3 voci> <eller: trestämmig kontra- punktisk behandling af folkmusik-motiv> för piano <eller stråktrio>. Op. 18. 1923. [För piano. Innehåll: Gånglåt. Polska. Skänklåt. Visa. Polska]. [Blyerts] -- Caprifol. Tre dikter af Gustaf Ullman. Op. 19. I. Timman är sen (Öarna ligga). 1924. II. Stigen (Här talar hvarje sten). 1923. III. Caprifol (Söfvande doftar). 1923.]

Kompositioner i manuskript 2(*). [För en röst och piano om ej annat anges. Innehåll: Tolf [sic] pianominiatyrer. Op. 20. 1924. [Innehåll: I folkton ; På sparkstötting ; Berceuse ; Västanfläktar <Zephyr> ; Dockornas vals ; Pastorale ; Syrinx ; Tennsoldaternas marsch ; Preludium [C-dur] ; Långt bort i skogarna ; Fall, julesnö ; Fughetta [D-dur] ; I knoppningstider ; En gammal sägen ; Stormnatt. De flesta i såväl bläck som blyerts-utskrift] -- J.S. Bach: Menuetto, bourrée och giga ur partita i E-dur för solo- violin transkriberade för piano. OP. 21a. 1924 -- J.S. Bach: Preludium, sarabande och gigue ur IV:de suiten för violoncell <Ess-dur> transkribera- de för piano. Op. 21b. 1924 -- Två dikter af Ernst Norlind, tonsatta för en röst med piano. Op. 22. 1924. I. Någon har kysst min panna-. II. Ögat skall slockna-. -- Danska bilder. En diktcykel af Ola Hansson. Op. 23. 1924. I. Prolog: "I stilla danska minnen-". II. Jul: "Fall, fall, ymniga snö-" [saknas; se Kompositioner ... 1]. III. Sommar: "Högsommardag i skördetid-". IV. Öresund: "Jag drömde som barn vid Kärnan i Helsingborg-". -- Skånska slättstämningar. Tre dikter af Ola Hansson. Op. 24. 1924. I. Natt-tystnad (I ljumma, ljafljusa). II. Slättstormen (Jag öppnade fönster- luckan). III. Vinterblida (Ned genom rymden) -- Tre dikter af Erik Lind- orm. Op. 25. 1924. I. Skuggad af döden (Hvart mina vägar bära). II. Hödoft (I mörker han går). III. Sommardag (Nu sjunger marken) -- Tolf små två- stämmiga Svenska inventioner. Gånglåtar och polskor i kontrapunktisk sats för piano, eller för violin och violoncell. Op. 26. 1925. [Innehåll: Gånglåt från Norrland ; Polska från Dalarna ; Polska från Sörmland ; Polska från Småland ; Polska från Sörmland ; Polska från Uppland ; Polska fr. Sörmland ; Polska från Värmland ; Polska från Norrbotten ; Polska från Gottland [sic] ; Polska från Vestergötland [sic] ; Marsch från Uppland] -- Svensk svit no 2, op. 27, för piano och fyra händer. 1925. I. Gånglåt. II. Vals <Rondo>. III. Intermezzo. IV. Polska [endast titelblad].].
    Powered by CalmView© 2008-2024