Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA400/1
KategoriNoter
NivåVolym
TitelAutografer A-V
BeskrivningAutografer

Adars och Ahirabs död Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Adars och Nirgals entrée. [För orkester]. Part. [blyerts] Se även [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Aftonen Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Alla dem som vilse fara Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Am Flusse Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Andante con variazioni Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[B]
Andekör ur Faust Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Bagatell Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[B]
Beherzigung Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Berceuse Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2
Beväringen tågar förbi Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Bildskäraren Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[A]
Björken susar Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Bortgånget och förgånget Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Bröllopsmarsch [F-dur] Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[B]
Bröllopsmarsch [G-dur] Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Brusala Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[A]
Budbärerskan Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[A]
De bägge viljorna Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Caprifol Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Dalmarsch Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[A]
Dans-intermezzo Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Danska bilder Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2
Den tvunget spake orda må Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Det lilla trollet, herr Tokitok Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[A]
Det sjunger i markerna Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Det var en dag Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Det är ej roligt för trollemor. 1926. [För röst och piano].(***) Se även [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[A]. För barn och barnbarn
Det är söndag och vår Se "Du lifvets eviga röda flamma-" samt även [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Dikter av E.A. Karlfeldt Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[A]
Dikter av Erik Lindorm Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2
Dikter av Ernst Norlind Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2
Dikter av Fredr. Vetterlund och Verner v. Heidenstam Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[A]
Dikter av Gustaf Ullman Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Dikter av Ola Hansson Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1 samt 2
Divertimento för orkester. Op. 31. 1927. Part.(**)
Djupt i världens innandömen-. Ola Hansson. för en röst och orkester. 1922. Part. [blyerts] Se även [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Dockornas vals Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2
"Du lifvets eviga röda flamma-" Ola Hansson för baryton och orkester. 1913. Part. [blyerts] Se även [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
"Du lifvets eviga röda flamma-" Ola Hansson för en röst <alt> och orkester. [Med:] Ur "Idyll och epigram" <No 13> (Lutad mot gärdet). [För röst och orkester] ; "Det är söndag och vår" Axel Wallengren för en röst och orkester ; Serenad [dramatique] för violin och orkester. Part. [blyerts]
Duvan och örnen Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[A]
Elegi för violin och piano. 1919. Part. + st.
En rolig historia. [För röst och piano].(***) Se även [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[A]. För barn och barnbarn
Ensamhetens tankar Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Erinnerung Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Erinran Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Etude, piano Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[B]
Evige Eros Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Fall, fall ymniga snö Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Fall, julesnö Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2
Fantasie Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[B]
Faust Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Die Fensterschau Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Festmarsch. [För orkester]. Part. [blyerts. Med:] Kvarnvisan (Detta är sommaren) Fredrik Vetterlund för en röst och orkester. Part. [blyerts]
Flickan till sin älskare Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Flyg, flyg, storkefar Se För barn och barnbarn Även i [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[A]
Forsen Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Frühlingsgruss Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Från Kullaberg Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Från skogstemplet Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Fuga Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[B]
Fuga och koral Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[B]
Fughetta Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2
"För barn och barnbarn". Nio rim af Hugo Hamilton. [För röst och piano. Innehåll: Lilla söta astrakan. <Troll-serenad>. 1925 ; Kosöta, kolilla. 1925 ; Ska hälsa så mycket från mor. 1925 ; Hej, hopperihoppa! 1925 ; Flyg, flyg, storkefar. 1925 ; Oui, oui oui (O, så förtjusande). 1925 ; Hennes kunglig höghet Klutaluta. 1926 ; Solia, Solia, Solialand. 1926 ; O fjärrilimé! (När hafvet sig lägger) Troll-berceuse. 1925].(***) Se även [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[A]. För barn och barnbarn
Det förgångna Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Gammal ramsa Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[A]
Gammal sjömansvisa Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[B]
En gammal sägen Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2
Gamla gardet Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[B]
Gamla rytmer Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Gavotte Louis XV Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Die Geisterinsel Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
En gratulationsmenuett Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[B]
Gravölsversen Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Gunnars sång Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Gånglåtar och polskor Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2
Hej, hopperihoppa! Se För barn och barnbarn Även i [Samlingsvol.] Kom- positioner ... 3[A]
Hemma Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[B]
Hennes Kungliga Höghet Klutaluta Se För barn och barnbarn Även i [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[A]
En herde- och namnsdagsvisa Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Himlen är blå Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Ett hjärta Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Hjärtstilla Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
En hymn Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Hödoft Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2
Högsommardag i skördetid Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2
I bokedungen Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
I en poesibok Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
I folkton Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2
I knoppningstider Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2
I Mora Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
I människornas hjärtan natten står- (Stormen har stillnat). Ola Hansson, för en röst <baryton> och orkester. Part., 2 ex. [1 ex. bläck, 1 ex. blyerts] Se även [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
I natten Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
I stilla danska minnen Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2
I ungdomen Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
I Varalberg Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[B]
Idyll och epigram Se "Du lifvets eviga röda flamma-" samt [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Im wunderschönen Monat Mai Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Intermezzo <Två Dala-låtar> för violoncell o piano. Part. + st.
Jag drömde som barn Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2
Jul Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2
Karlfeldt-dikter Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[A]
Kosöta, kolilla Se För barn och barnbarn Även i [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[A]
Kurbitsmålning Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[A]
Kvarnvisan Se Festmarsch samt [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Kör ur Faust Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Lilla söta astrakan Se För barn och barnbarn Även i [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[A]
En liten serenad till Prinsessan Lin Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Ett litet barn Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[A]
Livets välde Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[B]
Långt bort i skogarna Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2
Låt vara-! Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Längtan heter min arvedel Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[A]
Majrim om Pim Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Margarethes Vuggesang Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Melodi för piano. 1909. [Blyerts](**)
Menuett <Fantasi öfver två skånska folkmelodier> för violin och piano. Part. + st.[ms.]
Menuetto Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[B]
Midsommarkransen Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[B]
Min stamfar hade en stor pokal
Mitt hjärta Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Morgonvandring Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Myggen dansa över ån i sommarkvällen Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Mylitta Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Nachts in der Kajute
Narkissos Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Natt-tystnad Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2
Notturno Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Nu det våras Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1 Se även Sommar och
september
Nu vilar hela jorden Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
"Nymfer och Eko". Balettscen för stor orkester. 1921. Part.[blyerts](**)
Någon har kysst min panna Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2
När sommaren dör Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
O, fjärrilimé Se För barn och barnbarn Även i [Samlingsvol.] Komposi- tioner ... 3[A]
Oui, oui, oui Se För barn och barnbarn Även i [Samlingsvol.] Komposi- tioner ... 3[A]
Paián Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Pastorale Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2
Pianominiatyrer Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1 samt 2
Preludium [C-dur] Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2
Preludium och fuga <a-moll> för violin, viola och violoncell. Op. 34. 1928. Part. + st.[ms.] För piano Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[A]
Preludium och fuga <d-moll> för violin, viola och violoncell. Op. 34. Ny version. Part. [fugan i blyerts av annan hand]
Prinsessan och bergtrollet Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Psalm 442 Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
På Harz, vid mörkaste skogens stråt Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
På sparkstötting Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2
På stranden (En ändlös) Fredrik Vetterlund för en röst och stor orkester. Part. [blyerts] Se även [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Påsksång (Ser du, den gyllne liljan). Gustaf Ullman. för en röst <baryton> o orkester. 1919. Part. [blyerts] Se även [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Requiem Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[B]
Ritme espansive Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Romans i folkton för violin och orkester. Arrang. för violin o piano. Klav. + st.
Scherzo. [För orkester]. Part. [blyerts]
Die schöne Nacht Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Se, allena har jag vandrat Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Seguidilla Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Serenad (Hemmet hvilar) Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Serenad, stråkar, op. 15, C-dur Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Serenad dramatique [e-E]. Op. 2 för violinsolo och orkester. 1914. Part.(**) + klav. Se även "Du lifvets eviga röda flamma-"
Sid ikke i skyggen af kolde aar Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Sjömansvisa Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[B]
Ska hälsa så mycket från mor Se För barn och barnbarn Även i [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[A]
Skuggad av döden Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2
Skymningssång Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Skymningsvisa Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Skåne Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[A]
Skånska slättstämningar Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2
Skördesång Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Slättstormen Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2
Smaapiger Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Små tvåstämmiga svenska inventioner Se Svenska inventioner samt [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2
Solia, Solia, Solialand Se För barn och barnbarn Även i [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[A]
"Som blommornas doft" (Lifvet är icke som blommornas doft). Wilh. Hagkvist. [Med:] De väntande (Bruna hästen i stallet). E.A. Karlfeldt. [För röst och orkester]. Part. [blyerts] Se även [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Sommar (Högsommardag) Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2
Sommar (Om sommaren) Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Sommar i Sörmland Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[B]
Ur "Sommar och september". Nu det våras. Fredrik Vetterlund. för en röst o piano. [Blyerts]
Sommardag Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2
Sommarkväll i skogen Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[B]
Sonat för piano Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[B]
Sonat för violin och piano [B-dur]. 1906. Part. + st.
Sonat för violin och piano [d-moll]. Part. + st.
Sonatine Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[B]
Spleen Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Stigen Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Stormnatt Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1 samt 2
Strövtåg i hembygden Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Stycken, piano Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[B]
Svensk suit, nr 1. Op. 26 [sic]. 24 aug. 1923. [För piano. Innehåll: Gånglåt ; Skänklåt ; isa ; Polska]. [Omfattar 4 separata häften i omsl.](**)
Svensk svit no 2, op. 27 Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2 [För orkester se Tryck]
Svensk svit i kontrapunktisk stil, op. 18 för violin, viola och violoncell. Gånglåt. Skänklåt. Visa. Polska. 29 sept. 1923. Part. Se även [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
6 Svenska inventioner för violin, viola och violoncell. Op. 26 b. <Violan tillkomponerad dec. 1926>. Part. + st.[ms.] Se även [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2
Sverige Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Svit, orgel eller piano, e-moll, 1908 Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[B]
Syrinx Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2
Sång med positiv Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[A]
Sånger ur Ensamhetens tankar Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Sångerna om hjärtat Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Sångerna om Signe Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Säg ska vi springa till gömmeriland Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Tempeldans Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Tennsoldaternas marsch Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2
Till ett litet barn Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[A]
Till ett skönt barn Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[A]
Till landstormen Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Timman är sen Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
[Trio, stråkar, d-moll] Trio <D-moll> för violin, viola och violoncell. Part.[sats I blyerts "1917"] + st.[ms.]
Törnrosa Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
En utfärd Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[B]
Vad skall man sjunga Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[A]
Wandrergesang Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
En vandringslåt Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Vandringssång Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[B]
Varför till ro så brått Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Variationer och fuga Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[A]
Wie kannst du ruhig schlafen Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Vinter Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[B]
Vinterblida Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2
Violblomman Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Viser af "Kongesnner" Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Vuggevise (Luk nu dine jenlaag). Helge Rode. Op. 17 no 1. 1929. [För röst och orkester]. Part.[blyerts](**) Se även [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Vårbräckning Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 1
Vårhälsning Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Vårsång (Det är ljuvligt) Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[A]
Vårsång (Hör, hur västanvinden susar). Trio [SSA]. Part.(**) Se även Vårvisa i [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
De väntande Se Som blommornas doft
Västanfläktar Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2
Zephyr Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2
Öde Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 3[A]
Ödevik Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 4
Ögat skall slockna Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2
Öresund Se [Samlingsvol.] Kompositioner ... 2
    Powered by CalmView© 2008-2024