Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA395
NivåArkiv
TitelAlbert Gaubiers arkiv
BeskrivningArkiv efter Albert Gaubier (1908-1990)
Arkivet inkom till Statens musikbibliotek som gåva 2007. Det är uppställt i arkivlokalen och är fritt tillgängligt för forskning. Materialet lämnades in av Gordon Löwenadler, som arbetat med en biografi över Gaubier, och består framför allt av ett rikt intervjumaterial.
Innehåll:
E1 Korrespondens
F1 Övriga ämnesordnade handlingar
K1 Fotografier
L1 Tryck
Z1 Fonogram
Förtecknat av Inger Enquist augusti 2007.
Omfång2 volymer
AdressTegeluddsvägen
Auktoriserat namn
KodNamnDatum
DS/UK/161Gaubier; Albert (1908-1990); Dansare, koreograf1908-1990
    Powered by CalmView© 2008-2024