Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA377
NivåArkiv
TitelRiksinventeringen av teaterhistoriskt källmaterial (RIT)
Datum1984
BeskrivningRiksinventeringen av teaterhistoriskt källmaterial påbörjades 1984 och hade sin bas vid Drottningholms teatermuseum. Inventerare på fältet var Bergljot Krohn Bucht. Projektansvarig var museichefen Barbro Stribolt och arbetet kunde ske med hjälp av ett specialanslag från Utbildningsdepartementet. Projektet innebar en genomgång av landets centrala institutioner på arkiv-, biblioteks-, och museiområdet. Förutom inventeringsblanketter från arbetet på olika institutioner finns också möjlighet till sökingångar på teater, person och pjästitel. Inventeringar och excerpter speglar många olika delområden inom teatervetenskapen liksom även olika tider och platser i landet.
Arkivet tillhör Musik- och teaterbiblioteket vid Statens musikverk. Det är fritt tillgängligt för forskning.
Inger Enquist, april 2011
Omfång27 volymer
NyckelordTeater
AdressTegeluddsvägen
    Powered by CalmView© 2008-2024