Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA356
NivåArkiv
TitelKonserthusets artistmaterial
BeskrivningI samband med konsertverksamheten i Stockholms konserthus har uppkommit diverse material rörande olika artister. Det är främst material som artister skickat in för att söka engagemang och det innehåller recensioner, repertoarförteckningar, foton m.m. Ibland finns även korrespondens bilagd. Också Konsertföreningen har tillfört handlingar såsom programtexter, recensioner och något enstaka brev.
Detta är en samling som varit i praktiskt bruk i Stockholms konserthus oavsett vem som organisatoriskt ansvarat för arrangemangen. Huvudsakligen kan den ses som ett komplement till de handlingar som finns i Konsertföreningens arkiv vilka förvaras i Riksarkivet. Där förvaras också Stiftelsen Stockholms konserthus arkiv, i vilket märks handlingar efter en konsertbyråverksamhet som lades ner 1933. 1976 år slås verksamheterna samman under namnet Stockholms konserthusstiftelse vars handlingar är kvar hos arkivbildaren.
Samlingen inkom som gåva till Musikmuseet 1999 och är fritt tillgänglig för forskning.
Denna samling innehåller huvudsakligen klipp och foton ordnade alfabetiskt på artisternas namn.
Förteckning av Inger Enquist och Marianne Seid.
Omfång3,5 hyllmeter
AdressTegeluddsvägen
    Powered by CalmView© 2008-2024