Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA353/1
KategoriNoter
NivåVolym
TitelAutografer A-Ö
BeskrivningAutografer:

Andante lugubre vid direktör Hohmans begrafning. [För blåsorkester]. Part.
Den signade dag Se Morasången
Duo pour violoncelle ou violon. 1851. [För vl, vlc och piano]. Part.
Fantasi för orkester öfver två finska visor. 1872. Part.
Ein feste Burg Se Till konungens Svea lif-garde 1890
Folksång Se Hymn
För prins Gustaf (Skandiens blomsterdalar). 1851. [För manskör?]. Part.
Herrman Vimpel. Operett i en akt. Ord af v. Essen och Pinello. 1873. Part. + texthäfte
Herrman Vimpel. Operett i en akt. Ord af Essen och Pinello. Part. (delvis ms.)
Hymn (Vårt land!). Filip Tammelin. [För röst och orgel eller blås-instr.] Även ett ex. i arr. för ?, utan text, med titel: <Folksång> Hymn till Sverige. 1898. Part.
Mazurka pour le piano. 1851.
Morasången (Den signade dag) uppteckand af kyrkoherde Gabriel-- harm. ... 1891. [För röst och piano]
Norska folkvisor <Hulde aa en Elland> (Guten va trögtt) [och] <Strile vise> (Saa rodde me ut). Harmoniserade... [För röst och piano]
Ouverture [D-dur, för orkester]. Part.
Psalm no 496 "Vaker upp!" eller no 3 "Oss välsigna". Omarbetad [för blås- orkester] 1890. Part.
Quartetto Svedese Se Kvartett, stråkar, nr 1
Små fåglar från Kinnekulle se Sånger
Sommarens sista ros Se Sånger
[Symfoni, d-moll. För piano 4 h. 2 ex., 1 i ms med rättelser i autogr.]
[Symfoni, d-moll] Ur Andante till d moll symfonien. Part. [def.]
Sång till H.K.H. kronprinsen d. 22 april 1855 (Sång ljud högt). [För manskör]. Part.
Sånger vid piano-forte tillegnade herr Arrhén von Kapfelman. [Innehåll: Sommarens sista ros (Ser du der). Wdm efter engelskan. [Def.] ; Wanderer's Nachtlied (In dunklen Nacht). Binzer. 1848 ; Små fåglar från Kinnekulle (Trasten suckande). Serenad. 1848.]
Till konungens Svea lif-garde 1890 "Ein feste Burg". [För blåsorkester]. Part.
Wanderer's Nachtlied Se Sånger
Vårt land Se Hymn
    Powered by CalmView© 2008-2024