Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA326
NivåArkiv
TitelBoulevardteaterns arkiv
Datum1984-2006
BeskrivningArkiv efter Boulevardteatern.

Arkivbeskrivning
Boulevardteatern hör till en av Stockholms äldre fria teatergrupper. Teatern startades 1984 av Mikael Segerström, Nils Moritz, Susanne Hallvares Ann Petrèn och Tomas Tjernberg då man övertog biografen Söderbio på Götgatan 73 i Stockholm. Medlemmarna hade sin bakgrund från olika fria teatergrupper. Ett starkt kännetecken för Boulevardteatern blev deras humoristiska pjäser med ambitionen att skildra nuet, människor och samtida företeelser i Sverige. Teatern invigdes den 10 Januari 1985 med en pjäs skriven av Mikael Segerström - Teaterterroristerna.

Verksamheten på Boulevardteatern innefattades av de två olika aktiebolagen Tidningsteatern AB och Humorproduktion på söder AB som ägdes tillsammans av medlemmarna. Teaterns verksamhet var direkt beroende av bidrag från Stockholms kommun och staten och teatern sökte bidrag till varje nytt spelår. Vid anstånd om bidrag fördelades bidraget mellan bolagena. Tidningsteatern ansvarade för teaterns lokaler och Humorproduktion på söder ansvarade för teaterproduktionerna. Tidigt 2000- tal konkurssattes bolaget Humorproduktion på söder. Strax därefter startades ett nytt bolag Götgatans dramaproduktion som tog över ansvaret för teaterproduktionerna.

Efter ett par år med bristande resurser hade man överlåtit det konstnärliga ledarskapet av teatern till Sisela Lindblom, Tova Magnusson Norling och Pär Sörberg och även hyrt ut lokalen till bl.a Stockholms operett ensemble. År 2003 fick teatern sitt sista bidrag. De två sista föreställningarna Karl XII:s hemlighet och Söderkåkar gjordes helt utan bidrag. Verksamheten lades ner 2006 på grund av att teatern inte fick några fortsatta bidrags-medel. Teatern övertogs då av Roger Westerberg.

Huvudarbetet gällande förtecknandet har fokuserats på att försöka sammanställa handlingar som har med teaterproduktionerna att göra. Gallringsarbetet har främst gått ut på att gallra dubbletter och handlingar som inte har någon betydelse för verksamheten. Även handlingar som fanns på 3, 5 tums disketter var tvungna att gallras i de fall då informationen var oläslig. Handlingar som finns på Vhs kassetter och andra handlingar som läses med hjälp av andra medier bör migreras. Utöver handlingarna som har förtecknats i i detta arkiv finns också en scenmodell från föreställningen Tetaterterroristerna i Musik- och teatermuseets samlingar.

Handlingarna i arkivet sträcker sig från starten 1984 fram till 2006 då Boulevardteatern övertogs av Roger Westerberg. Arkivet inkom 2010 som gåva från Boulevardteatern.

Förteckningen uppförd av Olle Fernau i september 2011.
Omfång42 volymer
3 hm
NyckelordTeater
AdressTegeluddsvägen
    Powered by CalmView© 2008-2024