Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA277
NivåArkiv
TitelSven Blohms arkiv
BeskrivningArkiv efter Sven Blohm (1907-1956). Arkivet innehåller bl.a. autografer, tryck, texter och fotografier.
Verken betecknade * låg i egenhändigt omslag "Kompositioner skrivna under svår nervsjukdom. <1927-1928>." De är alla ortsangivna "Konradsberg".
Gåva 1997/14
Förteckningen upprättad mars 1999 av Anna Lena Holm.
Omfång12 vol
AnmärkningarTilläggsaccession 2017 (Handskrifter och tryckta noter, ej förtecknad).
AdressTegeluddsvägen
    Powered by CalmView© 2008-2024