Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA259
NivåArkiv
TitelHugo Alfvéns arkiv
BeskrivningSerie I Musikalier är en deposition från Hugo Alfvén Stiftelsen 1979 samt deposition från KMA 2019 (2019/19, volym I:9).
Serie II Korrespondens är en gåva (Dnr 524-102/86). Överlämnat 9/10 1986 från Kungl. biblioteket (KB dep. 55) dit det deponerades 14/10 1930 av Anna Lamberg-Wåhlin, g.m. Karl Wåhlin (1861-1937).
På det förseglade kuvertet står:
Dessa bref från kompositören Hugo Alfvén till Fru Gertrud Dahlgren skänker jag till Musikaliska Akademien för att öppnas efter 75 år. Gertrud Dahlgren. Plintsgården Tällberg. 20.2 1929.
Innehåll:
180 högst privata brev från Hugo Alfvén till Gertrud Dahlgren 13/7 1911 - 13/10 1927 (samt 2 från "budbäraren" Harald Adelsoh, 4 från Marie Alfvén (f. Kröyer), 1 från Fru Svea Delin).
Gertrud Dahlgren var gift med professor Karl Dahlgren, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg. Hon påbörjade sin skilsmässa från honom 1914; den blev klar 1920 (brev 30/4 1920).
Endast 11 brev rör i någon större utsträckning musik (uppräkningar av arbetsbördor och turnéplaner etc ej inräknade). Se 22/5 & 14/10 1913; brevet i kuvertet "1916"; 1919: 8/7, 3/8, 9/12, 22/12; 1920: 2/3, ?/?, 10/5; 23/5 1923.
Breven 31/5 och 10/6 1917 innehåller Alfvéns förslag på personer som skulle kunna påverka ett hedersdoktorat vid Uppsala universitet. Breven 22/9 och 10/11 1917 beskriver resultatet.
AdressTegeluddsvägen
Auktoriserat namn
KodNamnDatum
DS/UK/38Alfvén; Hugo (1872-1960); Tonsättare; Dirigent1872-1960
    Powered by CalmView© 2008-2023