Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA251/61
NivåVolym
TitelPersonliga handlingar och inkomna skrivelser
Datum1892-1942
BeskrivningPersonliga handlingar 1892-1934
Utmärkelser, hedersbetyg, inbjudningar, tackbrev mm.

Blandade handlingar
Bl.a. utdrag ur protokoll, dikter, föreningshandlingar, Peterson-Bergers kommentarer till bidrag i Dagens Nyheters musiktävling 1915, handskriven svensk version av Richard Wagners "Lohengrin" och "Tannhauser" 1873-1878.

Skrivelser till PB från:
Blaschik, A. J. (och Meyer-Helmund, Erik), 1920-tal, förfrågan om PB:s autograf på två papper där det redan finns autografer från Otto Olsson, Kurt Atterberg, Ture Rangström, Oskar Lindberg, Adolf Wiklund och Ernst Ellberg. Autograferna returnerades aldrig.
Norrlands nation, 15/4 1942
Ossiannilsson, K. G., 5/3 1942
Suneson, Ivar, 29/10 1941
Ungerska Sällskapet, 25/10 1924, till Dagens Nyheters chefsredaktör
O. Wallins advokatbyrå (oläslig signatur), 7/5 1928
Wrangel, Karin, 26/2 1937

Brev från PB till:
Bromé, Janrik, 21/9 1913, endast avskrift av del av brevet
Mann, Thomas, 18/1 1937, kopia på delar av brevet
    Powered by CalmView© 2008-2024