Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA251
NivåArkiv
TitelPeterson-Berger - arkivet
BeskrivningPeterson-Berger-arkivet är en samling av arkivhandlingar med kopplingar till tonsättaren Wilhelm Peterson-Berger (1867-1942), nedan kallad PB. Handlingarna deponerades i dåvarande Musikaliska akademiens bibliotek (MAB) av ett stort antal deponenter. Efter PB:s död fanns en önskan att samla PB:s brevkorrespondens och deponera den i MAB för framtida forskning. Peterson-Berger Stiftelsen vände sig till troliga innehavare av PB-brev och uppmanade dem att lämna in sina brev till stiftelsen för deposition i MAB. Breven kunde lämnas i original eller bestyrkta avskrifter antingen som gåva eller deposition. Genom åren har ett stort antal brev lämnats till stiftelsen, sällskapet eller biblioteket som gåvor eller depositioner.
Breven till och från PB (vol. 1-24, 26-34) katalogiserades av Greta Sandström under 1970-talet. Katalogkort finns på Musik- och teaterbiblioteket.
Arkivförteckningen upprättades 1980 av Greta Sandström. Den ursprungliga volymnumreringen (vol. 1-56) har behållits. Ny arkivförteckning upprättades 2001, då under namnet Wilhelm Peterson-Berger Sällskapets arkiv. Arkivet innehåller material deponerat av sällskapet, stiftelsen och privatpersoner. Att döpa arkivet till sällskapets arkiv blir därför missvisande. Biblioteket har mottagit sällskapets föreningshandlingar som en särskild deposition och dessa handlingar (bl.a. protokoll och medlemsförteckningar) har nu förtecknats i Wilhelm Peterson-Berger Sällskapets arkiv. Den nedan redovisade samlingen av brev, program, klipp mm har återfått sitt ursprungliga namn, Peterson-Berger-arkivet.
Vol. 51 innehåller musikalier som har katalogiserats. Katalogkort finns på Musik- och teaterbiblioteket. Hänvisningarna på katalogkorten är till Peterson-Berger Sällskapets arkiv eftersom arkivet hette så då musikalierna katalogiserades.
I förteckningen från 1980 finns volym 54 innehållande kompositioner av PB donerade av fröken Inez Lagergréen. Kompositionerna har katalogiserats och flyttats till vol. 51.
Tidigare oförtecknat material har förtecknats och lagts till arkivet (volym 57-59).
Volym 60-71 inkom till biblioteket 2009 som gåva från Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen.
AdressTegeluddsvägen
Auktoriserat namn
KodNamnDatum
DS/UK/4Peterson-Berger; Wilhelm (1867-1942); Tonsättare1867-1942
    Powered by CalmView© 2008-2024