Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA250
NivåArkiv
TitelWilhelm Peterson-Berger Sällskapets arkiv
Beskrivning1936 bildades Stiftelsen för Frösöspelen av Wilhelm Peterson-Berger (PB). Efter PB:s död 1942 övertog stiftelsen författarrätten till PB:s musikaliska och litterära verk samt efterlämnad egendom, bl.a. bostaden Sommarhagen. 1945 bytte stiftelsen namn till Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen och 1946 upprättades Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsens Stockholmsnämnd med syftet att vara stiftelsens stöd i huvudstaden.
Den 22 februari 1950 ändrade stiftelsens Stockholmsnämnd namn och bildade Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet. Egna stadgar antogs och det nya sällskapet fick en större självständighet gentemot stiftelsen. Tidigare hade nya medlemmar utsetts av stiftelsen men enligt de nya stadgarna skulle nya medlemmar i framtiden utses av sällskapets styrelse.
Enligt stadgarna antagna den 16 november 2001 och den 22 mars 2002 har Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet till uppgift att: "i samarbete med främst Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen söka sprida och vidmakthålla kännedomen om Wilhelm Peterson-Bergers verk. Sällskapet har sitt säte i Stockholm".
Wilhelm Peterson-Berger Sällskapets arkiv deponerades 1985 i dåvarande Musikaliska akademiens bibliotek. Det består av sällskapets administrativa handlingar, tyvärr med stora luckor och ofta i kopior. Arkivet har ordnats enligt allmänna arkivschemat och är öppet för forskning.
Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet har även deponerat material som rör Wilhelm Peterson-Berger i Musik- och teaterbiblioteket. Materialet, t.ex. brev och tidningsklipp, finns i Peterson-Berger arkivet, se denna förteckning.

Juni 2010
Agnes Sjöbrandt
Arkivarie, Musik- och teaterbiblioteket
AdressTegeluddsvägen
Auktoriserat namn
KodNamnDatum
DS/UK/4Peterson-Berger; Wilhelm (1867-1942); Tonsättare1867-1942
    Powered by CalmView© 2008-2024