Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA248
NivåArkiv
TitelFöreningen Sveriges Musikskolledare
Datum1979-1996
BeskrivningFöreningen Sveriges Musikskolledare (FSM) bildades 1979.
Arkivhandlingar för perioden 1979-1996 donerades till Statens musikbibliotek 2009 där arkivet har förtecknats.
Förteckningen bygger på allmänna arkivschemat. Observera dock att serie A1 är en huvudserie. Här finns bl.a. handlingar från föreningens bildande, protokoll, stadgar, skrivelser och konferenshandlingar. Även handlingar från föreningen Nordiskt Musikskolledarråd finns i serie A1. FSM var drivande i bildandet av Nordiskt Musikskolledarråd.
Förteckning upprättad av Agnes Sjöbrandt och Inger Enquist i April 2009
AnmärkningarFörvaras i Bålsta.
AdressBålsta
Auktoriserat namn
KodNamnDatum
DS/UK/206Föreningen Sveriges Musikskolledare; 1979-1979-
    Powered by CalmView© 2008-2024