Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA247
NivåArkiv
TitelÁkos Rózmanns arkiv
BeskrivningArkivet inkom som gåva till Statens musikbibliotek 2009/2010, se Dnr 53-370/09.
Ákos Rózmann (1939-2005), ungersk-svensk tonsättare och organist. Verksam bl.a. vid EMS (Elektroakustisk musik i Sverige).
Skisser till verk (elektronmusik) förvarades innan leveransen hos EMS/Rikskonserters arkivlokal i flyttkartonger tillsammans med ljudband. Ljudbanden förvaras för närvarande ihop med EMS bandarkiv i avvaktan på digitalisering och påföljande slutförvaring på Kungliga biblioteket. Se vol. 6:1 (pappersform) och vol 7:1 (digital form) för preliminär förteckning över dessa ljudbärare gjord av Pär Johansson.
En stor del av handlingarna i serie 3: Personliga handlingar är skrivna på ungerska. Under förteckningsarbetet har Christian Marina varit behjälplig med översättningar.
Tillsammans med arkivet inkom en flyttkartong med noter. Dessa noter har införlivats i bibliotekets ordinarie notsamling för utlåning. Förteckning över dessa noter finns i vol. 6:1.
Agnes Sjöbrandt, mars 2010
Omfång17 volymer
URLhttp://carkiv.musikverk.se/www/arkivforteckningar/AkosRozmann.pdf
URL beskrivningArkivförteckning som PDF
AdressTegeluddsvägen
Auktoriserat namn
KodNamnDatum
DS/UK/3Rózmann; Ákos (1939-2005); Tonsättare1939-2005
    Powered by CalmView© 2008-2024