Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA244
NivåArkiv
TitelTeater Narrens arkiv
Datum1966-1981
BeskrivningArkiv efter den fria teatergruppen Teater Narren. Efter teaterns nerläggning har handlingarna förvarats på Köpenhamns universitet varifrån de insändes till Sveriges Teatermuseum 2008. Gallringsarbetet har varit inriktat på dubbletter och tidskrifter som ej har direkt med teaterns egen verksamhet att göra. Arkivet är nu uppställt i arkivlokalerna på Tegeluddsvägen där det är fritt tillgängligt för forskning.
Inger Enquist, december 2010
Omfång32 volymer
NyckelordTeater
URLhttps://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:statensmusikverk-5703
URL beskrivningArkivförterteckning som PDF
AdressTegeluddsvägen
    Powered by CalmView© 2008-2024