Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA150
NivåArkiv
TitelSven Ståls arkiv
Datum1891-1981
BeskrivningSven Stål 1891- ca. 1981
SS, som föddes i Stockholm, var verksam som skådespelare, redaktör, författare och recensent. Han började sin bana vid Södra teatern 1908 och sökte 1916 in till en teaterskola i Chicago. Efter hemkomsten från USA i början av 20-talet började han skriva kritik för Lidingö tidning och fortsatte med det ända fram till 60-talet. Han skrev också sju böcker om teater. Som skådespelare gjorde han mest mindre roller med smärre undantag (t.ex. Hamlet i Åbo 1935).

SS var aktiv inom Sveriges författarförening och inom Svenska teaterkritikers förening. Som ett kuriosum kan nämnas att han under en tid hade intressen i bolaget Brända tomten som drev restaurangrörelse i Stockholm. I musikaliska akademins arkiv har bevarats en omfattande korrespondens med Carl Hammerén vid Nerikes allehanda och andra handlingar. Det finns också material om SS i KB:s samlingar. Statens musikverk förvarar ett mindre arkiv (30 vol.) efter SS som är fritt tillgängligt för forskning. Främst inehåller det brev och pressklipp med teateranknytning (bl.a. rec. av SS). Källor: art. I Lidingö tidning 18/9 1980 samt arkivalier i akademins arkiv. Ofullständig, översiktlig pappersförteckning (kortkatalog) fanns sedan tidigare.
Omfång30 volymer
NyckelordTeater
AdressTegeluddsvägen
    Powered by CalmView© 2008-2024