NamnTeatercentrum
HistorikTeatercentrum är en ideell förening som företräder den fria teaterkonsten i Sverige och organiserar närmare 70 fria teatrar. Verksamheten syftar till ökad kännedom om den fria professionella teaterkonsten och förbättrade förutsättningar för medlemmarna att verka i hela landet. Regionala kontor finns i Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå. Man driver kulturpolitiskt opinionsarbete, sprider kunskap om medlemmarnas verksamhet och repertoar, arrangerar kurser och seminarier m.m. Teatercentrum ingår också i internationella nätverk.
OrganisationsnamnTeatercentrum
Relaterad katalogpost
RefNoTitel
A185Teatercentrums arkiv I
A470Teatercentrums arkiv II
    Powered by CalmView© 2008-2022