NamnModerna Dansteatern; 1986-
Datum1986-
HistorikModerna dansteatern (MDT) grundades 1986 på initiativ av dansaren och koreografen Margaretha Åsberg. Teatern, som fortfarande är verksam, har sina lokaler i en före detta torpedverkstad på Skeppsholmen i Stockholm. Verksamheten består av dansföreställningar, performance, installationer, ny media och dansfilm, festivaler, samtal och seminarier. Under spelåret 2008-2009 var teatern stängd för renovering och verksamheten gick då under namnet 'Moderna Dansteatern c/o' på olika scener och platser.

MDT är en stiftelse med stöd från Kulturrådet, Kulturförvaltningen Stockholms stad samt Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting. I stadgarna 1987 anges följande syfte: "att ge bas och möjlighet till utveckling samt överlevnad för den framtida danskonsten. Stiftelsen skall vara ett öppet sceniskt forum för utominstitutionellt verksamma koreografer och dansare, vara gästspelsscen för grupper i och utanför Stockholm, verka för nordiskt och internationellt samarbete genom bl a gästspel, verka för att profilera och stärka danskonstens ställning genom ett aktivt och varierat programutbud samt ge möjlighet för en ny publik att ta del av modern danskonst."
OrganisationsnamnModerna Dansteatern
Relaterad katalogpost
RefNoTitel
A364Moderna Dansteaterns arkiv
    Powered by CalmView© 2008-2022