NamnSvenska sångarförbundet; 1909-
Datum1909-
HistorikSvenska sångarförbundet var en riksorganisation för de svenska manskörerna. Tanken på ett nationellt sångarförbund väcktes av Ivar Hedenblad, vilket resulterade i sångarmötet 1909 då sångarförbundet grundades. Stadsingenjör Gustaf Hultquist, som redan 1897 bildat Norrlands sångarförbund, blev efter Hedenblads död 1909 den drivande kraften i det nya förbundet som inledningsvis bestod av 14 länsförbund. Organisationen var stor; vid sångarfesten 1912 samlades 4418 sångare från 237 körer. 1977 omfattade Svenska sångarförbundet 22 länsförbund med 288 körer och ca 7500 sångare.
Förbundet verkade för att främja manskörsångens utveckling, anordnade dirigentkurser och sångarfester samt sände representationskörer till utländska evenemang. De enskilda länsförbunden anordnade regionala sångarfester. Förbundet utgav en tidskrift, Svenska sångarförbundet följt 1922-1991 av Sångartidningen och 1992-1995 av Sångaren.
Svenska sångarförbundet slogs samman med Sveriges körförbund 1997-07-01 (arkivet har avslutats 97-06-30 och inga fler handlingar kommer att tillföras efter detta datum). Det kom då att heta Sveriges körförbund/Svenska sångarförbundet. Därefter har man 1999 antagit namnet Riksförbundet Svensk körsång, en nationell förening för körsång vilken fortfarande är aktiv.

Förteckning över förbundsdirigenter:
G. Hultquist 1909-1920
H. Alfvén 1921-1943
E. Ralf 1943-1964
H. Asker 1964-1976
G. Widlund 1977-

Förteckning över sångarfester:
Första Allmänna svenska sångarfesten, Stockholm 1897
Andra Allmänna svenska sångarfesten, Stockholm 1912
Tredje Allmänna svenska sångarfesten, Stockholm 1916
Fjärde Allmänna svenska sångarfesten, Göteborg 1923
Femte Allmänna svenska sångarfesten, Stockholm 1930
Sjätte Allmänna svenska sångarfesten, Göteborg 1936
Sjunde Allmänna svenska sångarfesten, Stockholm 1946
Malmö 1949
Göteborg 1954
Örebro 1965
Sundsvall 1970
Kalmar 1974
Gävle/Sandviken 1979
Göteborg 1984
Malmö 1989

Sänt representationskörer till:
Paris 1914
Antwerpen 1920
Wien 1926
Delawarejubileet, USA 1938
OrganisationsnamnSvenska sångarförbundet
Parallella namnRiksförbundet Svensk körsång
Tidigare namnSveriges körförbund
Relaterad katalogpost
RefNoTitel
A336Svenska sångarförbundets arkiv
    Powered by CalmView© 2008-2019