Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA809
NivåArkiv
TitelElkan & Schildknecht, Emil Carelius förlags Arkiv
Datum1858-2008
BeskrivningArkiv efter notmusikhandeln Elkan & Schildknecht, Emil Carelius.
Elkan & Schildknecht, Emil Carelius Kungl. Hovmusikhandel grundades 1859 i Stockholm av Nathan Elkan och Albert Schildknecht. Efter att förlaget under en kort period 1909-1913, legat under Abraham Lundquists förlag, togs det över av Emil Carelius 1913. Emil Carelius hade tidigare varit anställd på musikhandeln innan han fick möjligheten att ta över verksamheten själv 1913. Under Carelius ledning nischades verksamheten till att mer fokusera på utgivning av körmusik, i synnerhet för manskör. Något som också avspeglas i det efterlämnade notmaterialet. Under 1952 såldes instrumentverksamheten av och förlaget ägnade sig nästan uteslutande åt utgivning och tryck av körmusik, även den fysiska butiken lades ned. Firman distribuerade även utgåvor från andra förlag. Några av dessa utgåvor har hamnat i arkivet (se vol. 9). Distributionsverksamheten pågick fram till 1983 då den avvecklades. Under 2008 togs den kvarvarande verksamheten över av Universal.
Arkivmaterialet inkom till Musik- och teaterbiblioteket 2014. Det material som donerades till biblioteket består i första hand av handskrivna noter som förlaget tryckt upp och distribuerat. Förutom att arkivet även innehåller några enstaka fotografier finns det även en inventariebok för perioden 1913-1979 samt kvitton från perioden 1934-1944. De flesta musikaliska verk som finns i arkivet är från perioden 1920-1950 men det förekommer också en del odaterat material samt en del verk som är tidigare och senare.
Det arkivmaterial som inkom under 2014 har ordnats och förtecknats och består av 9 volymer som förvaras i bibliotekets arkivsamlingar. Volym 1 innehåller fotografier och ekonomiska handlingar. Volym 2-8 är mestadels handskrivet notmaterial sorterat alfabetiskt på kompositör samt några anonymer. Volym 9 är material från Tonika musikförlag som har distribuerats av Elkan & Schildknecht, Emil Carelius förlag. För vidare uppgifter om arkivets innehåll se förteckning över arkivet. I bibliotekets samlingar finns även Emil Carelius personarkiv (refkod: A838).
Omfång9 volymer
NyckelordMusik; musikalier; noter; förlag; nothandel
AdressTegeluddsvägen
Relaterat materialDnr: 1089/14
UpphovsrättUpphovsrätt kan förekomma för vissa musikalier.
    Powered by CalmView© 2008-2024