Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA806/F1
NivåSerie
TitelProduktioner
BeskrivningHandlingar rörande produktioner: Framför allt teater men även utställningar m.m. Kronologiskt ordnat efter premiärdatum. Datum med år, månad och dag är premiärdatum. I denna serie finna även s/v fotografier.
Anm 1: Behåller Sören Brunes produktionsvis ordnande ordning dock med den skillnaden att produktionerna är ordnade efter premiärdaturm och inte på det året han "arbetade" med produktionen. När det finns endast årtal har dessa oftast inte kunnat beläggas. Årtalet visar troligen när Brunes arbetade med en produktion. Med andra ord kan premiärdatumet vara ett annat.
I anmärkningarna finns även andra produktioner som Brunes själv nämnt i sin (ofullständiga) verkförteckning men i dessa fall finns det inga handlingar i arkivet.
Anm 2: Information om projekten finns även i handingar kring bokprojekt (F2).
    Powered by CalmView© 2008-2022