Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA477/L3
NivåSerie
TitelNoter m.m.
Datum1880-1987 och u.å.
Beskrivning2016 tillfördes till arkivet en samling noter som tillhört Elisabeth Söderström. Dessa noter hör till en samling noter som kommit som gåva till Operahögskolans biblioteket. De flesta av dessa noter har antingen hennes namn och/eller dedikationer och årtal samt andra anteckningar. Finns även några noter med andras namn. Först i serien kommer en samling noter och sedan resterande noter. Alfabetiskt ordnad på titel. Framför allt rör det sig om tryck eller fotostatkopior. Även enstaka handskrivna noter finns. Angivna åren i förteckningen är tryckåren eller kompositions året. Häri även fyra noter (L3:2 och 7) som tillkommit genom gåvan från Kungliga bibliotekets avdelning audiovisuella media 2016.
Anm: Noter, se även volym L1:1-7.

2019 tillkom två partitur: "Barnrummet" (se L3:2) och "-resan i denna natt" (se L3:6).
    Powered by CalmView© 2008-2022