Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA297/2
NivåVolym
TitelAutogr. omdömen
BeskrivningAutografer:

"Glada lifvet" tar sig ofta ett snöpligt slut! eller En makalös historia om kärlek, svartsjuka, hat, hämnd med dess följder ånger, förtviflan, sjelfmord<s-försök förstås!> som slutar med åter-uppståndelse, ny kärlek, försoning, eller Slutet godt, allting godt! Stor heroisk hjelte-opera i fem akter. <Händelsen tilldrager sig - publik förstås.> Part.
Guldkorset Se Samlingsvolym
[Kvartett, stråkar, Ess-dur] Qvartett. 1869. Part.
"På nådig befallning." Operett i en akt <fritt efter en tysk idée>. Text och musik af Jöns. 1874. Pat. + klav. + text

[Samlingsvolym med verk för piano eller röst och piano, om inget annant anges, daterade krono-logiskt 1899-1916. Innehåll: Den sjuka Majken (Majken var så dyster) -- Var bara modig (Pelle var så ung) -- Det ger sig nog! (Långa Lasse sade) -- Skottsk [sic] marsch från 1600 talet. Arr. -- Revelj -- Min egen trall, på 62åriga födelsedagen -- Hemlängtan -- Roccoco-marsch -- Mazurka -- Minne från Björneborg. Wals -- Galopp -- Hildegards wals -- Drömmen. Mazurka -- Storm-marsch -- Sorg-marsch -- Hopp-la-la! Wals -- Minne från Finland. Wals -- Tysk-vals -- Högtids-marsch -- Polska -- Hambo-polska. Spelad af postmästaren E.A. Pettersson -- Lapp Nils' vals -- Gammal bondvals. Spelad af gamle "Petter i Rind" -- Polska spelad af "Eng-Andrias" -- Wals spelad af Lithander i Siljaåsen -- Gamla lappen Nils walser. 1-2 -- Lapp-Nils gamla bröllopsmarsch -- I ensamheten. Violino eller röst [och] piano. [Utan text] -- Guldkorset. Klaverutdrag med text. [För piano med underlagd text. 5 nr; ofullbordat. "Förestående ofull-bordade musik till "Guldkorset" skrefs i Finland 1874."] -- Serenade (Slumra in) -- Lapp Nils' polskor. No 1-6 -- Allegretto -- Ouverture -- Introduction - Vals -- Brandkårs-marsch (Elden är lös). <Manskvartett>. Skämt vid bildande af Strömsunds brandkår 1901. Omarrangerad. 1912. Part. -- Kalejdoskop (Kung Karl den unga hjelte). Komiskt vispotpourri. [För piano med underlagd text] -- Dödens engel (I Adams barn). Ord af J.O. Wallin -- Moderato [För violin och piano] -- Allegro moderato -- Jägarefröjd. Marsch af Reiner -- Gamla bröllopsmarscher. 1-2 -- Sorg-marsch -- Resignation (Ja, jag har blivit så fredlig). 21 sept. 1916. [För piano med underlagd text].]

Omdömen av G. Kallstenius 1923 och Yngve Flyckt 1958
    Powered by CalmView© 2008-2021