Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA251/69
NivåVolym
TitelFotografier
Datum1891-1925
BeskrivningFotografier på Wilhelm Peterson-Berger

- Familjebild, 1904
- Peterson-Berger tillsammans med häradshövding N. Beite med familj, Umeå, 1920-tal. 2 st.
- Peterson-Berger i Stuttgart 1925, gruppbild efter konsert 26 maj. 2 st.
- Negativ, Peterson-Berger tillsammans med två okända personer sittande utanför stuga.
- Fotografier från Kaggeholm på Ekerö och Peterson-Bergers vistelser där 1897-1899, 9 st.

Fotografier inkomna till Peterson-Berger
Porträtt och rollporträtt

- Gustav Bergman, "Den geniale Arnljotskaparen, i vänskap och beundran! Sthlm maj 07"
- Peter Cornelius, 1913, 4 st signerade varav en med hälsning "Kjäre Peterson-Berger! Nu haaber jeg at kunde infri det Löfte som jeg gav Dem, at blive en framstaaende Tristan".
- Bruno Esbjörn, 1922
- L. Hintzelmann (4 st varav 2 st gruppfoton)
- Matilda Jungstedt
- Carl Lejdström, 1904 med hälsning "Till min käre gamle vän "Wille" med tack för allt hvad Du gifvit… Calle Lej"
- Gustaf Sjöberg , 4 st, 2 med hälsning "Till vännen Wilh Peterson-Berger", "Till Wilh Peterson-Berger med hjärtlig tack för hjälpen med Marke, Gustaf Sjöberg"
- Johanne Stockmarr
- Winifred Wagner
- Okänd man, daterad 6 januari 1891 med hälsning till PB
    Powered by CalmView© 2008-2024